| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/548/2010 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie wziązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem ochroną dróg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Ożarowice uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwała określa stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych połozonych w granicach administracyjnych Gminy Ożarowice na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczenia w pasie drogowym obiektów infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów znie zwiazanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłaczności w celach innych, niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2.

1. Za zajęcie 1m2 powierzchni dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodników, ciągów pieszych, placów, zatok postojowych autobusów, poboczy - 2,00 zł;

2) jezdni do 50% szerokości - 2,00zł;

3) jezdni powyżej 50% do 100% szerokości - 4,00zł;

4) pozostałych elementów pasa drogowego - 1,00zł.

2. Zajęcie pasa drogowego na okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3.

1. za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się roczną stawkę opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 20,00zł.

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala sie roczną stawkę oplat za 1m2 powierzchni pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 100,00zł.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełen rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 4.

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 0,50zł,

2) za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy - 1,00zł.


§ 5.

Zwalnia się z opłat za zajęcie pasa drogowego gminne jednostki organizacyjne oraz zwalnia się z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pozostałych urządzeń infrastruktury dla których właścicielem jest gmina Ożarowice

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »