| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/9/10 Rady Miasta Lędziny

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały nr LXVIII/451/10 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lędziny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany w uchwale nr LXVIII/451/10 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lędziny w następujący sposób:

1. §2 otrzymuje brzmienie:

Za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 ustala się opłatę w wysokości 0,13% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, za każdą rozpoczętą godzinę zajęć

2. §4 otrzymuje brzmienie:

W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkoli przez dwoje dzieci z jednej rodziny opłata, o której mowa w § 2 ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko, natomiast w przypadku korzystania ze świadczeń przedszkoli przez troje i więcej dzieci z jednej rodziny opłata, o której mowa w § 2 ulega obniżeniu o 75 % za trzecie i następne dziecko.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Teresa Ciepły

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kłosowski

Prawnik, doradca podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »