| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).

Rada Miasta uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej oraz programów współpracy z tymi organizacjami.

§ 2. Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pożytku publicznego działające na terenie Gminy Lędziny, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Lędziny.

§ 3. Konsultacje ogłasza Gmina Lędziny określając:

1)przedmiot konsultacji,

2)termin konsultacji,

3)miejsce konsultacji.

§ 4. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach:

1)zamieszczenie projektu konsultowanego aktu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Lędziny oraz na tablicy informacyjnej i zebranie uwag oraz opinii,

2)spotkania z przedstawicielami organizacji, działających na terenie gminy, z którego sporządza się protokół.

§ 5. Termin zgłoszenia opinii i uwag wyznacza się nie krótszy niż 14 dni od dnia ukazania się komunikatu o konsultacjach na stronie internetowej Gminy Lędziny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Gminy. Nie przedstawienie opinii i uwag w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 6. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.

2. Omówienie wyników konsultacji zamieszcza się w uzasadnieniu do projektu aktu prawa miejscowego.

3. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla Burmistrza Miasta Lędziny.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Teresa Ciepły

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »