| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).

Rada Miasta uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej oraz programów współpracy z tymi organizacjami.

§ 2. Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pożytku publicznego działające na terenie Gminy Lędziny, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Lędziny.

§ 3. Konsultacje ogłasza Gmina Lędziny określając:

1)przedmiot konsultacji,

2)termin konsultacji,

3)miejsce konsultacji.

§ 4. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach:

1)zamieszczenie projektu konsultowanego aktu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Lędziny oraz na tablicy informacyjnej i zebranie uwag oraz opinii,

2)spotkania z przedstawicielami organizacji, działających na terenie gminy, z którego sporządza się protokół.

§ 5. Termin zgłoszenia opinii i uwag wyznacza się nie krótszy niż 14 dni od dnia ukazania się komunikatu o konsultacjach na stronie internetowej Gminy Lędziny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Gminy. Nie przedstawienie opinii i uwag w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 6. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.

2. Omówienie wyników konsultacji zamieszcza się w uzasadnieniu do projektu aktu prawa miejscowego.

3. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla Burmistrza Miasta Lędziny.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Teresa Ciepły

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »