| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 9/III/2010 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 3 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn.zm.), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2010r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. Nr 55, poz. 755 z dnia 6.08.2010r.)

Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala:

§ 1. Określić wysokość stawek podatku od nieruchomości w następujący sposób:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni 0,66 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni –3,57 zł

c) związanych z prowadzeniem odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni – 0,31 zł

d) pozostałych od 1 m² powierzchni – 0,28 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej 0,54 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej – 17,81 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanych materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej – 8,30 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej – 3,94 zł

e) pozostałych od powierzchni użytkowej:

1) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków letniskowych – 6,19 zł

2) od 1 m² powierzchni użytkowej garaży – 5,59 zł

3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego - 5,63 zł

4) od innych budynków lub ich części niewymienionych w pkt. 1,2 i 3 od 1 m² powierzchni użytkowej – 5,35 zł

3) od budowli – 2 % ich wartość określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 –7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki mieszkalne lub ich części oraz grunty zabudowane i zurbanizowane oznaczone w ewidencji gruntów symbolami B, Bi, Bp, dr, związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

2) nieruchomości lub ich części oraz grunty służące wykonywaniu statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

3) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby instytucji kultury,

4) nieruchomości lub ich części związane z działalnością opieki społecznej,

5) gminny zasób nieruchomości za wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów zajętych lub wydzierżawionych na prowadzenie działalności gospodarczej

6) budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do podatku od nieruchomości należnego na 2011 rok.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »