| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 9/III/2010 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 3 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn.zm.), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2010r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. Nr 55, poz. 755 z dnia 6.08.2010r.)

Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala:

§ 1. Określić wysokość stawek podatku od nieruchomości w następujący sposób:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni 0,66 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni –3,57 zł

c) związanych z prowadzeniem odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni – 0,31 zł

d) pozostałych od 1 m² powierzchni – 0,28 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej 0,54 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej – 17,81 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanych materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej – 8,30 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej – 3,94 zł

e) pozostałych od powierzchni użytkowej:

1) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków letniskowych – 6,19 zł

2) od 1 m² powierzchni użytkowej garaży – 5,59 zł

3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego - 5,63 zł

4) od innych budynków lub ich części niewymienionych w pkt. 1,2 i 3 od 1 m² powierzchni użytkowej – 5,35 zł

3) od budowli – 2 % ich wartość określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 –7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki mieszkalne lub ich części oraz grunty zabudowane i zurbanizowane oznaczone w ewidencji gruntów symbolami B, Bi, Bp, dr, związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

2) nieruchomości lub ich części oraz grunty służące wykonywaniu statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

3) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby instytucji kultury,

4) nieruchomości lub ich części związane z działalnością opieki społecznej,

5) gminny zasób nieruchomości za wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów zajętych lub wydzierżawionych na prowadzenie działalności gospodarczej

6) budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do podatku od nieruchomości należnego na 2011 rok.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, wcześniej kierownik działu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych. Autor licznych publikacji, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »