| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/297/2010 Rady Gminy Lipie

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 i art.91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm. ) Rada Gminy Lipie uchwala,co następuje :

§ 1. Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ) zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, według następujących norm :

L.p

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

1

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzący gimnastykę korekcyjną

18

2

Nauczyciele oddziałów integracyjnych w przedszkolach

22

3

Nauczyciele placówek prowadzący zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo

18

4

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkołach i placówkach

20

§ 2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w pozycji 2 i 4 przez godzinę zajęć należy rozumieć 60 minut, a przez godzinę zajęć wymienionych w § 1 w pozycji 1 i 3 należy rozumieć 45 minut.

§ 3. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zgodnie z wzorem :

infoRgrafika

gdzie

W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela

infoRgrafika

- oznacza liczbę godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym na poszczególnych stanowiskach

infoRgrafika

- oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla poszczególnych stanowisk

§ 4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć należy ustalić z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pominąć, a co najmniej 0,5 godziny liczyć za pełną godzinę.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie oraz dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Lipie


Zbigniew Bystrzykowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »