| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/297/2010 Rady Gminy Lipie

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 i art.91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm. ) Rada Gminy Lipie uchwala,co następuje :

§ 1. Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ) zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, według następujących norm :

L.p

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

1

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzący gimnastykę korekcyjną

18

2

Nauczyciele oddziałów integracyjnych w przedszkolach

22

3

Nauczyciele placówek prowadzący zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo

18

4

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkołach i placówkach

20

§ 2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w pozycji 2 i 4 przez godzinę zajęć należy rozumieć 60 minut, a przez godzinę zajęć wymienionych w § 1 w pozycji 1 i 3 należy rozumieć 45 minut.

§ 3. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zgodnie z wzorem :

infoRgrafika

gdzie

W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela

infoRgrafika

- oznacza liczbę godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym na poszczególnych stanowiskach

infoRgrafika

- oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla poszczególnych stanowisk

§ 4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć należy ustalić z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pominąć, a co najmniej 0,5 godziny liczyć za pełną godzinę.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie oraz dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Lipie


Zbigniew Bystrzykowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »