| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/29/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm) w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późn.zm.) oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz.95)

Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala:

§ 1. Określa się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości:

1) za usługi w zakresie odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych:

a) za pojemnik o objętości 0,08 m3 - 16,10 zł brutto

b) za pojemnik o objętości 0,12 m3 - 19,50 zł brutto

c) za pojemnik o objętości 0,14 m3 - 21,80 zł brutto

d) za pojemnik o objętości 0,18 m3 - 24,40 zł brutto

e) za pojemnik o objętości 0,24 m3 - 27,50 zł brutto

f) za pojemnik o objętości 0,26 m3 - 30,40 zł brutto

g) za pojemnik o objętości 0,66 m3 - 57,50 zł brutto

h) za pojemnik o objętości 0,77 m3 - 55,00 zł brutto

i) za pojemnik o objętości 1,10 m3 - 64,00 zł brutto

2) za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości w wysokości 25,00 zł brutto za 1 m3

§ 2. 1. Ustala się preferencyjne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w § 1 pkt.1, w wysokości stanowiącej 60% stawek opłat określonych w § 1 pkt.1.

2. Preferencyjne stawki opłat stosuje się w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

3. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów komunalnych w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach z podziałem np. na papier, szkło oraz tworzywa sztuczne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »