| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Burmistrza Miasta Cieszyna; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 13 grudnia 2010r.

do Porozumienia z dnia 9.06.2010 r

Województwem Śląskim , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Mariusza Kleszczewskiego Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Cieszyn , z siedzibą w Cieszynie, Rynek 1 reprezentowaną przez Mieczysława Szczurka - Burmistrza m. Cieszyna

i

Powiatem Cieszyńskim , z siedzibą w Cieszynie, ul. Bobrecka 29 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

Czesława Gluzy Starosty Powiatu Cieszyńskiego

Jerzego Malika Członka Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

§ 1.

Na podstawie § 2 pkt. 9, § 4 pkt. 5 i pkt.6 i § 9 Porozumienia z dnia 9.06.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 2 pkt. 1 na następujące: „Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje: roboty budowlane w tym przygotowanie objazdu na ul. Owocowej, koszty nadzoru, koszt opracowania projektu organizacji ruchu na czas przebudowy wraz z oznakowaniem i wynosi 3.955.320 zł (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych).”,

2. § 2 pkt. 2 na następujące: „Gmina Cieszyn uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 10 % kosztu określonego w pkt. 1, tj. 395.532 zł”,

3. § 2 pkt. 3 na następujące: „Gmina Cieszyn posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. w wysokości 395.532 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote)”,

4. § 2 pkt. 4 na następujące: „Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 80 % kosztu określonego w pkt. 1 tj. 3.164.256 zł ”,

5. § 2 pkt. 5 na następujące: „Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. w wysokości 3.164.256 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych)”,

6. § 2 pkt. 6 na następujące: „Powiat Cieszyński uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 10 % kosztu określonego w pkt. 1, tj. 395.532 zł”,

7. § 2 pkt. 7 na następujące: „Powiat Cieszyński posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. w wysokości 395.532 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote)”.

§ 2.

Na podstawie § 4 pkt. 8 Porozumienia z dnia 9.06.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Niniejszy aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Gmina Cieszyn Powiat Cieszyński

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Mariusz Kleszczewski

Burmistrz Miasta


mgr inż. Mieczysław Szczurek


STAROSTA


Czesław Gluza


CZŁONEK ZARZĄDU


Jerzy Malik


HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 Z UL. PIKIETY, HAŻLASKĄ I RUDOWSKĄ W CIESZYNIE

Załącznik do aneksu nr 2 z dnia 13.12.2010 r. do porozumienia z dnia 9.06.2010 r.

Lp.

Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania

Kto wykonuje

Planowany termin realizacji

Jest +

Brak -

1

Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania

+
Gmina ,
Powiat,
Województwo

2

Dokumentacja projektowa

+
Gmina

3

Kosztorys inwestorski

+
Gmina

4

Regulacja stanu prawnego terenu

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

5

Decyzja pozwolenie na budowę /zezwolenie na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych

+
Gmina

6

Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących
realizacji zadania

+
Gmina,
Powiat,
Województwo

7

Przygotowanie SIWZ

+
Gmina

8

Przeprowadzenie postępowania przetargowego

+

Gmina

9

Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą

+

Gmina

10

Zakończenie i odbiór zadania

_

Gmina,
Powiat,
Województwo

Grudzień
2010 r.

11

Przekazanie środków finansowych

_

Województwo

W transzach nie później niż do grudnia 2010 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »