| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Wójta Gminy Poczesna; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 13 grudnia 2010r.

do Porozumienia z dnia 1.06.2010 r

Województwem Śląskim , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Mariusza Kleszczewskiego Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Poczesna, z siedzibą w Poczesnej przy ul. Wolności 2 reprezentowaną przez Wójta Krzysztofa Ujmę.

§ 1.

Na podstawie § 2 pkt. 7, § 4 pkt. 5 i pkt. 6 oraz § 9 Porozumienia z dnia 1.06.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.09.2010 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 2 pkt. 1 na następujące: „Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje: roboty budowlane, koszty nadzoru i wynosi 1.347.393 zł (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote).”,

2. § 2 pkt. 2 na następujące: „Gmina Poczesna uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50 % kosztu określonego w pkt. 1 tj. 673.696 zł.”,

3. § 2 pkt. 3 na następujące: „Gmina Poczesna posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. w wysokości 673.696 zł (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych).”,

4. § 2 pkt. 4 na następujące: „Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50 % kosztu określonego w pkt. 1 tj. 673.697 zł.”,

5. § 2 pkt. 5 na następujące: „Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. w wysokości 673.697 zł (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych).”.

§ 2.

Na podstawie § 4 pkt. 8 Porozumienia z dnia 1.06.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.09.2010 r. strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Gmina Poczesna

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Mariusz Kleszczewski

WÓJT


mgr inż. Krzysztof Ujma


HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 904 W POCZESNEJ – ETAP I

Załącznik do aneksu nr 2 z dnia 13.12.2010 r. do porozumienia z dnia 1.06.2010 r.

Lp.

Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania

Kto wykonuje

Planowany termin realizacji

Jest +

Brak -

1

Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania

+
Gmina ,
Województwo

2

Dokumentacja projektowa

+
Gmina

3

Kosztorys inwestorski

+
Gmina

4

Regulacja stanu prawnego terenu

Uzyskano pozwolenie na budowę/zgody właścicieli na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane

5

Decyzja pozwolenie na budowę /zezwolenie na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych

+
Gmina

6

Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących
realizacji zadania

+
Gmina
Województwo

7

Przygotowanie SIWZ

+

Gmina

8

Przeprowadzenie postępowania przetargowego

+

Gmina

9

Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą


+
Gmina

10

Zakończenie i odbiór zadania

_

Gmina

Grudzień
2010 r.

11

Przekazanie środków finansowych

_

Województwo

W transzach nie później niż do grudnia 2010 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »