| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 28 grudnia 2010r.

do Porozumienia z dnia 15.07.2010 r

Województwem Śląskim , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Mariusza Kleszczewskiego Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Pawłowice , z siedzibą w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60 reprezentowaną przez Wójta Damiana Galuska.

§ 1.

Na podstawie § 9 Porozumienia z dnia 15.07.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.09.2010 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 pkt. 5 na następujące: „Termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania określonego w pkt. 1 planowany jest do 31 maja 2011 r.”,

2. § 2 pkt. 3 na następujące: „Gmina Pawłowice posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. w wysokości 254.535 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych), a w 2011 r. w wysokości 352.166 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych)”,

3. § 3 pkt. 1 na następujące: „Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 pkt. 9 na pisemne wnioski Wójta, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia w trzech transzach:

a. I transza w 2010 r. w wysokości do 500.000 zł, w całości ze środków z budżetu Województwa Śląskiego, po wykonaniu i odebraniu części zadania,

b. II transza w 2010 r. w wysokości 354.000 zł, w części ze środków z budżetu Województwa Śląskiego (99.465 zł ) oraz w części ze środków stanowiących pomoc finansową gminy (254.535 zł ), po wykonaniu i odebraniu części zadania,

c. III transza w 2011 r. w wysokości 352.166 zł, w całości ze środków stanowiących pomoc finansową Gminy, po wykonaniu i odebraniu całości zadania”,

4. § 8 na następujące: „Porozumienie zawiera się na okres do 30 czerwca 2011 r.”

§ 2.

Na podstawie § 4 pkt. 8 Porozumienia z dnia 15.07.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.09.2010 r. strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Gmina Pawłowice

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Mariusz Kleszczewski

WÓJT


mgr inż. Damian Galusek


HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 W JARZĄBKOWICACH

Załącznik do aneksu nr 2 z dnia 28.12.2010 r. do porozumienia z dnia 15.07.2010 r.

Lp.

Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania

Kto wykonuje

Planowany termin realizacji

Jest +

Brak -

1

Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania

+
Gmina , Województwo

2

Dokumentacja projektowa

+
Gmina

3

Kosztorys inwestorski

+
Gmina

4

Regulacja stanu prawnego terenu

Uzyskano pozwolenie na budowę/zgody właścicieli na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane

5

Decyzja pozwolenie na budowę /zezwolenie na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych

+
Gmina

6

Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących
realizacji zadania

+
Gmina , Województwo

7

Przygotowanie SIWZ

+
Gmina

8

Przeprowadzenie postępowania przetargowego

+
Gmina

9

Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą

+
Gmina

.

10

Zakończenie i odbiór zadania

_

Gmina
Województwo

Maj
2011 r.

11

Przekazanie środków finansowych

-
Województwo

W transzach nie później niż do czerwca 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »