| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 28 grudnia 2010r.

do Porozumienia z dnia 15.07.2010 r

Województwem Śląskim , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Mariusza Kleszczewskiego Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Pawłowice , z siedzibą w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60 reprezentowaną przez Wójta Damiana Galuska.

§ 1.

Na podstawie § 9 Porozumienia z dnia 15.07.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.09.2010 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 pkt. 5 na następujące: „Termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania określonego w pkt. 1 planowany jest do 31 maja 2011 r.”,

2. § 2 pkt. 3 na następujące: „Gmina Pawłowice posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. w wysokości 254.535 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych), a w 2011 r. w wysokości 352.166 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych)”,

3. § 3 pkt. 1 na następujące: „Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 pkt. 9 na pisemne wnioski Wójta, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia w trzech transzach:

a. I transza w 2010 r. w wysokości do 500.000 zł, w całości ze środków z budżetu Województwa Śląskiego, po wykonaniu i odebraniu części zadania,

b. II transza w 2010 r. w wysokości 354.000 zł, w części ze środków z budżetu Województwa Śląskiego (99.465 zł ) oraz w części ze środków stanowiących pomoc finansową gminy (254.535 zł ), po wykonaniu i odebraniu części zadania,

c. III transza w 2011 r. w wysokości 352.166 zł, w całości ze środków stanowiących pomoc finansową Gminy, po wykonaniu i odebraniu całości zadania”,

4. § 8 na następujące: „Porozumienie zawiera się na okres do 30 czerwca 2011 r.”

§ 2.

Na podstawie § 4 pkt. 8 Porozumienia z dnia 15.07.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.09.2010 r. strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Gmina Pawłowice

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Mariusz Kleszczewski

WÓJT


mgr inż. Damian Galusek


HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 W JARZĄBKOWICACH

Załącznik do aneksu nr 2 z dnia 28.12.2010 r. do porozumienia z dnia 15.07.2010 r.

Lp.

Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania

Kto wykonuje

Planowany termin realizacji

Jest +

Brak -

1

Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania

+
Gmina , Województwo

2

Dokumentacja projektowa

+
Gmina

3

Kosztorys inwestorski

+
Gmina

4

Regulacja stanu prawnego terenu

Uzyskano pozwolenie na budowę/zgody właścicieli na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane

5

Decyzja pozwolenie na budowę /zezwolenie na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych

+
Gmina

6

Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących
realizacji zadania

+
Gmina , Województwo

7

Przygotowanie SIWZ

+
Gmina

8

Przeprowadzenie postępowania przetargowego

+
Gmina

9

Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą

+
Gmina

.

10

Zakończenie i odbiór zadania

_

Gmina
Województwo

Maj
2011 r.

11

Przekazanie środków finansowych

-
Województwo

W transzach nie później niż do czerwca 2011 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »