| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/14/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 11 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/627/10 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 października 2010 r. w sprawie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U z 2001r. Nr 142,poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218: z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458: z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art.5 ust.1, art.20 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz.U z 2010r. Nr 95, poz.613; Nr 96, poz.620), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z 2010 r. Nr 55, poz. 755)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala, co następuje:

1) W uchwale Nr XLVIII/627/10 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 października 2010 r. w sprawie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości § 1 pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,23 zł od 1m2 powierzchni użytkowej”

2) Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

3) Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do złożenia wniosku o opublikowanie treści uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

4) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »