| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/2010 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 13 grudnia 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wojkowice

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 5 ustęp 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości, obowiązujące na terenie Gminy Wojkowice:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,75 zł od 1m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,70 zł od 1ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,26 zł od 1m² powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,61 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza i leśna, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,00 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,12 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,92 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, w zależności od rodzaju:

- od garaży w budynkach niemieszkalnych – 6,30 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

- od zabudowań gospodarczych, zajętych na potrzeby własne osób fizycznych (komórki, chlewy, stodoły) – 4,24 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

- od pozostałych – 6,30 zł od 1m² powierzchni użytkowej.

3) od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza lub leśna – 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ustęp 1 pkt 3 i ustęp 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XXXIX/273/2009 z dnia 26 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wojkowice w 2010r.

§ 3. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Wojkowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011r., lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Jerzy Podleżyński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »