| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/2010 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 13 grudnia 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wojkowice

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 5 ustęp 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości, obowiązujące na terenie Gminy Wojkowice:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,75 zł od 1m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,70 zł od 1ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,26 zł od 1m² powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,61 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza i leśna, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,00 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,12 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,92 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, w zależności od rodzaju:

- od garaży w budynkach niemieszkalnych – 6,30 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

- od zabudowań gospodarczych, zajętych na potrzeby własne osób fizycznych (komórki, chlewy, stodoły) – 4,24 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

- od pozostałych – 6,30 zł od 1m² powierzchni użytkowej.

3) od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza lub leśna – 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ustęp 1 pkt 3 i ustęp 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XXXIX/273/2009 z dnia 26 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wojkowice w 2010r.

§ 3. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Wojkowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011r., lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Jerzy Podleżyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »