| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/16/2010 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 13 grudnia 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wojkowice w 2011r. oraz zwolnień z tego podatku

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 10 ustęp 1 i 2 i art. 12 ustęp 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2011r. w Gminie Wojkowice, w zależności od masy całkowitej i roku produkcji pojazdu:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

Rok produkcji

3,5 tony do 5,5 tony włącznie

Do 31.12.2000r.

700,00 zł

Od 1.01.2001r.

600,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie,

Rok produkcji

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

Do 31.12.2000r.

1.160,00 zł

Od 1.01.2001r.

1.050,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

Rok produkcji

Powyżej 9 ton do 12 ton

Do 31.12.2000r.

1.320,00 zł

Od 1.01.2001r.

1.210,00 zł

d) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton według poniższego zestawienia:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne zawieszenie osi jezdnej lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnej

Dwie osie

12

15

1.360,00

1.430,00

15

-

1.430,00

1.500,00

Trzy osie

12

19

1.550,00

1.700,00

19

23

1.700,00

1.850,00

23

-

1.850,00

2.000,00

Cztery osie i więcej

12

27

1.980,00

2.150,00

27

29

2.150,00

2.340,00

29

-

2.340,00

2.600,00

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) od 3,5 tony i poniżej 7 ton według poniższego zestawienia:

Rok produkcji

Od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Do 31.12.2000r.

930,00 zł

Od 1.01.2001r.

825,00 zł

b) od 7 ton i poniżej 12 ton według poniższego zestawienia:

Rok produkcji

Od 7 ton i poniżej 12 ton

Do 31.12.2000r.

1.160,00 zł

Od 1.01.2001r.

1.050,00 zł

c) równej lub wyższej 12 ton według poniższego zestawienia:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne zawieszenie osi jezdnej lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnej

Dwie osie

12

25

1.320,00

1.430,00

25

31

1.540,00

1.650,00

31

-

1.680,00

2.060,00

Trzy osie

12

40

2.095,00

2.209,40

40

-

2.425,00

2.700,00

3) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton

Rok produkcji

Od 7 i poniżej 12 ton

Do 31.12.2000r.

770,00 zł

Od 1.01.2001r.

705,,00 zł

b) równej lub wyższej 12 ton według poniższego zestawienia:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne zawieszenie osi jezdnej lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnej

Jedna oś

12

25

825,00

935,00

25

-

970,00

1.080,00

Dwie osie

12

28

1.100,00

1.200,00

28

33

1.235,00

1.345,00

33

38

1.390,00

1.500,00

38

-

1.600,00

1.900,00

Trzy osie

12

38

1.430,00

1.540,00

38

-

1.710,00

1.930,00

4) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia (łącznie z kierowcą):

Rok produkcji

Do 15 miejsc włącznie

Od 16 miejsc do 29 miejsc włącznie

Od 30 i więcej

Do 31.12.2000r.

690,00 zł

1.150,00 zł

1.730,00 zł

Od 1.01.2001r.

580,00 zł

1040,00 zł

1.620,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wojkowice używane do działań związanych z ochroną przeciwpożarową.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XL/275/2009 z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wojkowice w 2010r.

§ 4. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Wojkowicach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2011r., lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Jerzy Podleżyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wal

http://www.w-a-l.pl/

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »