| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/15/2010 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz 151 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Rada Miejska w Żywcu – uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Żywca, obejmujące podatek od towarów i usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Burmistrza Miasta Żywca na świadczenie ww. usług.

§ 2. Ustala się górne stawki opłat (ceny brutto) za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych ponoszone przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Żywca w wysokości:

1) za niesegregowane odpady komunalne /20 03 01/:

a) za pojemnik o obj. 0,11m3 - 14,79 zł/szt.,

b) za pojemnik o obj. 0,12m3 - 15,50 zł/szt.,

c) za pojemnik o obj. 0,24m3 - 27,52 zł/szt.,

d) za pojemnik o obj. 1,10m3 - 119,74 zł/szt;

2) za odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie /20 01/ oraz odpady ulegające biodegradacji /20 02 01/:

a) worek na szkło białe i kolorowe - 4,00 zł/szt.,

b) worek na pozostałe odpady segregowane - 4,15 zł/szt.,

c) za odpady biodegradowalne zgromadzone w pojemniku o poj. 0,12 m3 - 8,10 zł/szt.,

d) za odpady biodegradowalne zgromadzone w pojemniku o poj. 0,14 m3 - 9,46 zł/szt.,

e) za odpady biodegradowalne zgromadzone w pojemniku o poj. 0,24 m3 - 13,29 zł/szt.

§ 3. Maksymalna stawka opłat za wywóz i składowanie odpadów płynnych (tzw. ścieki) ze zbiorników bezodpływowych, służących do gromadzenia nieczystości /20 03 04/ wynosi: 29,54 zł/m3.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LIV/441/2010 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »