| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/15/2010 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz 151 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Rada Miejska w Żywcu – uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Żywca, obejmujące podatek od towarów i usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Burmistrza Miasta Żywca na świadczenie ww. usług.

§ 2. Ustala się górne stawki opłat (ceny brutto) za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych ponoszone przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Żywca w wysokości:

1) za niesegregowane odpady komunalne /20 03 01/:

a) za pojemnik o obj. 0,11m3 - 14,79 zł/szt.,

b) za pojemnik o obj. 0,12m3 - 15,50 zł/szt.,

c) za pojemnik o obj. 0,24m3 - 27,52 zł/szt.,

d) za pojemnik o obj. 1,10m3 - 119,74 zł/szt;

2) za odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie /20 01/ oraz odpady ulegające biodegradacji /20 02 01/:

a) worek na szkło białe i kolorowe - 4,00 zł/szt.,

b) worek na pozostałe odpady segregowane - 4,15 zł/szt.,

c) za odpady biodegradowalne zgromadzone w pojemniku o poj. 0,12 m3 - 8,10 zł/szt.,

d) za odpady biodegradowalne zgromadzone w pojemniku o poj. 0,14 m3 - 9,46 zł/szt.,

e) za odpady biodegradowalne zgromadzone w pojemniku o poj. 0,24 m3 - 13,29 zł/szt.

§ 3. Maksymalna stawka opłat za wywóz i składowanie odpadów płynnych (tzw. ścieki) ze zbiorników bezodpływowych, służących do gromadzenia nieczystości /20 03 04/ wynosi: 29,54 zł/m3.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LIV/441/2010 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »