| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 3/I/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 10 stycznia 2011r.

w sprawie uchwały Rady Gminy Mierzęcice Nr III/7/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej na 2011 rok

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Mierzęcice Nr III/7/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej na 2011 rok w części obejmującej § 6, naruszający w istotny sposób przepis art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), poprzez wprowadzenie zwolnień podmiotowych od opłaty targowej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Uchwała Rady Gminy Mierzęcice Nr III/7/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej na 2011 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 10 grudnia 2010 r. W dniu 30 grudnia 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 209/XXXI/2010 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Gminy Mierzęcice. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium Izby stwierdziło, iż badana uchwała w sposób istotny narusza prawo, dlatego orzekło o jej nieważności. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny. W badanej uchwale Rada Gminy Mierzęcice postanowiła w § 6 wprowadzić zwolnienie z opłaty targowej rolników Gminy Mierzęcice sprzedających własne płody rolne. Zgodnie z art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) rada gminy może w drodze uchwały wprowadzać inne niż wymienione ww. ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych. W ocenie Kolegium Izby przyjęte w § 6 uchwały Rady Gminy Mierzęcice zwolnienie ma charakter podmiotowy, gdyż okoliczność tego zwolnienia została powiązana ściśle z podmiotem opłaty tj. zwolnienie dotyczy rolników Gminy Mierzęcice. Zatem przyjęte w uchwale Rady Gminy Mierzęcice zwolnienie z opłaty targowej nie jest zwolnieniem przedmiotowym, które ustalenie dopuszcza ww. art. 19 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) stwierdza, iż uchwała Rady Gminy Mierzęcice Nr III/7/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej na 2011 rok w części obejmującej § 6 narusza w sposób istotny art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) dlatego postanowiło o jej nieważności jak w sentencji. Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Mierzęcice przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


wz. Krzysztof Róg

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »