| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 3/I/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 10 stycznia 2011r.

w sprawie uchwały Rady Gminy Mierzęcice Nr III/7/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej na 2011 rok

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Mierzęcice Nr III/7/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej na 2011 rok w części obejmującej § 6, naruszający w istotny sposób przepis art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), poprzez wprowadzenie zwolnień podmiotowych od opłaty targowej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Uchwała Rady Gminy Mierzęcice Nr III/7/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej na 2011 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 10 grudnia 2010 r. W dniu 30 grudnia 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 209/XXXI/2010 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Gminy Mierzęcice. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium Izby stwierdziło, iż badana uchwała w sposób istotny narusza prawo, dlatego orzekło o jej nieważności. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny. W badanej uchwale Rada Gminy Mierzęcice postanowiła w § 6 wprowadzić zwolnienie z opłaty targowej rolników Gminy Mierzęcice sprzedających własne płody rolne. Zgodnie z art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) rada gminy może w drodze uchwały wprowadzać inne niż wymienione ww. ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych. W ocenie Kolegium Izby przyjęte w § 6 uchwały Rady Gminy Mierzęcice zwolnienie ma charakter podmiotowy, gdyż okoliczność tego zwolnienia została powiązana ściśle z podmiotem opłaty tj. zwolnienie dotyczy rolników Gminy Mierzęcice. Zatem przyjęte w uchwale Rady Gminy Mierzęcice zwolnienie z opłaty targowej nie jest zwolnieniem przedmiotowym, które ustalenie dopuszcza ww. art. 19 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) stwierdza, iż uchwała Rady Gminy Mierzęcice Nr III/7/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej na 2011 rok w części obejmującej § 6 narusza w sposób istotny art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) dlatego postanowiło o jej nieważności jak w sentencji. Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Mierzęcice przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


wz. Krzysztof Róg

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »