| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/217/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 6b, 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.zm), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j z Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn.zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn.zm), art. 47 § 4 a, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały Nr XXV/217/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso polegających na:

1. skreśla się treść ust. 1 w § 4, który otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7 % kwot podatków wymienionych w § 1, osobiście zainkasowanych w drodze inkasa przez inkasentów i wpłaconych do kasy Urzędu Gminy w Jeleśni.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »