| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 12/III/2010 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 listopada 2010 roku Nr 300/XLI/2010 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jedn. Dz. U. Nr 95 z 2010r. poz. 613 ze zm.) w związku z art. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 225 z 2010r. poz 1461) oraz art. 4 ust. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. Nr 17 z 2010r. poz. 95 ze zm.), Rada Gminy Kłomnice u c h w a l a:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 listopada 2010r. Nr 300/XLI/2010 w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego) § 1 pkt. 2 lit. d otrzymuje brzmienie:Pkt. 2 lit. d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. 1/ Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.2/ Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Gos

Prawnik w KONDRAT Kancelarii Prawno-Patentowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »