| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 12/III/2010 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 listopada 2010 roku Nr 300/XLI/2010 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jedn. Dz. U. Nr 95 z 2010r. poz. 613 ze zm.) w związku z art. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 225 z 2010r. poz 1461) oraz art. 4 ust. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. Nr 17 z 2010r. poz. 95 ze zm.), Rada Gminy Kłomnice u c h w a l a:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 listopada 2010r. Nr 300/XLI/2010 w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego) § 1 pkt. 2 lit. d otrzymuje brzmienie:Pkt. 2 lit. d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. 1/ Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.2/ Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »