| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Mszana

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/47/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 25 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Mszana oraz zwolnień od tego podatku na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm. ), art.5 ust.1 i 4, art. 7 ust.3 oraz art.20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2010 roku, Nr 95, poz.613 ze zm.)

Rada Gminy Mszana uchwala :

§ 1. Dokonać zmiany uchwały Nr XLIV/47/2010 z dnia 25 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Mszana oraz zwolnień od tego podatku na 2011 rok w ten sposób, że w § 1 tiret 4 otrzymuje brzmienie "od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej "

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który jej treść poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mszana

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tadeusz Wroński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »