| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Mszana

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/47/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 25 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Mszana oraz zwolnień od tego podatku na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm. ), art.5 ust.1 i 4, art. 7 ust.3 oraz art.20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2010 roku, Nr 95, poz.613 ze zm.)

Rada Gminy Mszana uchwala :

§ 1. Dokonać zmiany uchwały Nr XLIV/47/2010 z dnia 25 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Mszana oraz zwolnień od tego podatku na 2011 rok w ten sposób, że w § 1 tiret 4 otrzymuje brzmienie "od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej "

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który jej treść poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mszana

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tadeusz Wroński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »