| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LVII/436/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2011r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm./, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz.U z 2010r. Nr 95, poz. 613; z późn. zm./ oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. /M.P. Nr 55 poz. 755/


Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. W Uchwale nr LVII/436/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2011r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010r., nr 260, poz. 4107) dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 pkt 1 litera d) otrzymuje następujące brzmienie:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń

4 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej

2) Zmienia się wzory formularzy stanowiących załączniki do uchwały, w ten sposób że:

- załącznik nr 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

- załącznik nr 2 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Marek Palka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »