| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 20 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 225, poz. 1462), w zw. z art. 4 ust. 2, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. Nr 55, poz. 755), na wniosek Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/494/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2010r. Nr 263, poz. 4219) w § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku. Podlega ona podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej


mgr inż Manfred Wrona

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »