| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 22 grudnia 2010r.

w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób (działaczy sportowych) wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 31 ust. 3 oraz art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Ornontowice
uchwala co następuje:

§ 1. Ustanawia się dla osób fizycznych nagrody Gminy Ornontowice za osiągnięte wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania tychże nagród oraz ich rodzaje i wysokość określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustanawia się dla trenerów, a także innych osób (działaczy sportowych) wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej nagrody pieniężne, których warunki, tryb, przyznawania i pozbawiania oraz wysokość, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Regulamin
określający szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania nagród
oraz ich rodzaje i wysokość za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 1. Wydatki związane z przyznaniem nagrody pokrywane są z budżetu Gminy.

§ 2. Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe kryteria:

1. zamieszkuje w Gminie Ornontowice względnie jest członkiem stowarzyszenia czy klubu sportowego, którego siedziba znajduje się na terenie Gminy Ornontowice,

2. osiągnęła wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym uznanym przez społeczność lokalną Gminy Ornontowice zarówno w dyscyplinach, których rozgrywki odbywają się we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub zagranicznym, organizowanym przez związki sportowe, a także w dyscyplinach innych, które w opinii społecznej uznano za dobrze wpływające na rozwój tężyzny fizycznej i zdrowia.

§ 3. 1. Uprawnionymi do składania wniosków o nagrodę są:

a) Klub lub stowarzyszenie sportowe, o których mowa w § 2 pkt 1,

b) Komisja właściwa d/s Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Ornontowice.

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3. Wnioski o nagrodę składa się w terminie do 30 listopada w roku, w którym zawodnik uzyskał znaczące wyniki.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o nagrodę może być złożony w każdym czasie.

§ 4. 1. Zgłoszone wnioski podlegają opinii Komisji, którą powołuje Wójt Gminy, a w skład tej komisji wchodzić winni m. in. Przedstawiciele Rady Gminy w liczbie czterech osób oraz specjaliści z dziedziny kultury fizycznej i inne osoby według uznania Wójta uznane jako fachowcy w ocenie wyników sportowych.

2. O wysokości nagród decyduje Komisja, której przewodniczy Wójt Gminy w ramach zasady określonej niżej.

§ 5. 1. Określone niniejszym regulaminem nagrody mają charakter nagród pieniężnych.

2. Nagrody przyznawane mogą być według poniższych ustaleń w oparciu o propozycje występującego z wnioskiem:

NAZWA DYSCYPLINY

KWOTA

Piłka nożna - wiodąca dyscyplina w Gminie Ornontowice
za wygrany mecz w rozgrywkach IV-tej ligi dla zawodnika
(przy remisie 1/2 kwoty)

Nagrody przyznawane mogą być po wiosennej
i jesiennej rundzie rozgrywek, jeżeli wyniki
osiągnięte przez zawodników drużyny piłki
nożnej seniorów klasyfikują drużynę
do dziesiątego miejsca w tabeli rozgrywek czwartej
ligi piłki nożnej

od 200,00 zł do 330,00 zł

Tenis stołowy - za udział w zawodach
i zdobycie medalu w zależności od rangi zawodów

od 500,00 zł do 2.000,00 zł

Szachy - za udział w zawodach i zdobycie
medalu w zależności od rangi zawodów

od 500,00 zł do 1.500,00 zł

Kung Fu Wu-Shu - za udział w zawodach
i zdobycie medalu w zależności od rangi zawodów

od 500,00 zł do 3.000,00 zł

Podnoszenie sztangi leżąc – za udział
w zawodach i zdobycie medalu w zależności od rangi zawodów

od 500,00 do 1.000,00

§ 6. Nagrody wręcza Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy podczas sesji Rady Gminy lub na innym uroczystym spotkaniu.

§ 7. 1. Nagrody, które zostały przyznane a jeszcze nie wypłacone, mogą być cofnięte na wniosek podmiotów występujących o przyznanie nagrody w sytuacji wykazania naruszenia w szczególności zasad etyki sportowej, zasad współzawodnictwa oraz przepisów antydopingowych.

2. Dla postępowań w sprawach określonych wyżej w ust. 1 stosuje się tryb określony w §4 niniejszego regulaminu.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek


Załącznik do regulaminu dla osób fizycznych (zawodników)
Zalacznik.doc

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY GMINY ORNONTOWICE ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE
Załącznik do regulaminu dla osób fizycznych (zawodników)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Regulamin
określający szczegółowe warunki, tryb przyznawania i pozbawiania nagród pieniężnych
i ich wysokość za osiągnięcia w działalności sportowej.

§ 1. Wydatki związane z przyznaniem nagrody pokrywane są z budżetu Gminy.

§ 2. 1. Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna, która jest trenerem z wymaganymi kwalifikacjami, prowadząca zespół, bądź inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej na terenie gminy mających uznanie w społeczności lokalnej.

2. Trener o którym mowa wyżej w ust. 1 winien prowadzić zajęcia treningowe z zawodnikiem będącym członkiem klubu lub stowarzyszenia sportowego mającej siedzibę na terenie Gminy Ornontowice, względnie z zespołem z terenu gminy.

Ponadto można przyznać nagrodę trenerowi prowadzącemu zawodnika zrzeszonego w klubie spoza terenu gminy, ale będącym mieszkańcem Ornontowic.

3. Inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej, o której mowa w ust. 1 winna być członkiem klubu lub stowarzyszenia sportowego mającego siedzibę lub działającego na terenie Gminy Ornontowice.

§ 3. 1. Uprawnionymi do składania wniosków o nagrodę są:

a) Klub lub stowarzyszenie sportowe, o których mowa w § 2 pkt 1,

b) Komisja właściwa d/s Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Ornontowice.

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3. Nagrody mogą być przyznawane corocznie.

4. Wnioski o nagrodę składa się w terminie do 30 listopada w roku, w którym zawodnik uzyskał znaczące wyniki.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o nagrodę może być złożony w każdym czasie.

§ 4. 1. Zgłoszone wnioski podlegają opinii Komisji, którą powołuje Wójt Gminy, a w skład tej komisji wchodzić winni m. in. Przedstawiciele Rady Gminy w liczbie czterech osób oraz specjaliści z dziedziny kultury fizycznej i inne osoby według uznania Wójta uznane jako fachowcy w ocenie wyników sportowych.

2. O wysokości nagród decyduje Komisja, której przewodniczy Wójt Gminy w ramach zasady określonej niżej.

§ 5. 1. Nagrody przyznawane są na wniosek, składany zgodnie z § 3 przez Zarząd Klubu lub stowarzyszenie oraz właściwą Komisję Rady Gminy.

2. Nagrody mają charakter nagród pieniężnych i przyznawane są według poniższej tabeli w oparciu o propozycje występującego z wnioskiem:

NAZWA

KWOTA

I. Trenerzy piłki nożnej:

1. Seniorów

500,00 6.000,00

2. Juniorów

500,00 zł – 3.000,00 zł

3. Trampkarzy starszych

500,00 zł – 2.000,00 zł

4. Trampkarzy młodszych

500,00 zł – 1.500,00 zł

5. Żaków

500,00 zł – 1.000,00 zł

II. Trenerzy tenisa stołowego

500,00 zł – 2.000,00 zł

III. Trenerzy szachów

500,00 zł – 1.500,00 zł

IV. Trenerzy Kung Fu Wu-Shu

500,00 zł – 3.000,00 zł

V. Inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej na terenie Gminy

500,00 zł – 2.000,00 zł

§ 6. Nagrody wręcza Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy podczas sesji Rady Gminy lub na innym uroczystym spotkaniu.

§ 7. 1. Nagrody, które zostały przyznane a jeszcze nie wypłacone, mogą być cofnięte na wniosek podmiotów występujących o przyznanie nagrody w sytuacji wykazania naruszenia w szczególności zasad etyki sportowej, zasad współzawodnictwa oraz przepisów antydopingowych.

2. Dla postępowań w sprawach określonych wyżej w ust. 1 stosuje się tryb określony w §4 niniejszego regulaminu.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek

Załącznik do regulaminu w sprawie nagród pieniężnych dla trenerów i działaczy sportowych
Zalacznik1.doc

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY PIENIĘŻNEJ GMINY ORNONTOWICE ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ.
Załącznik do regulaminu w sprawie nagród pieniężnych dla trenerów i działaczy sportowych

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »