| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 10/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie

w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5c pkt 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1.

1. Ustalić realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie, w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Ustalić odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za 1 godzinę świadczeń w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w ust. 1, w wysokości 0,17% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ( w zaokrągleniu do 10 groszy ) ustalanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679 z późniejszymi zmianami).

3. Odpłatność za świadczenia, o których mowa w ust.2 pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 556/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »