| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 10/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie

w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5c pkt 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1.

1. Ustalić realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie, w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Ustalić odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za 1 godzinę świadczeń w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w ust. 1, w wysokości 0,17% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ( w zaokrągleniu do 10 groszy ) ustalanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679 z późniejszymi zmianami).

3. Odpłatność za świadczenia, o których mowa w ust.2 pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 556/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »