| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 356/XXXIV/10 Rady Gminy Mykanów

z dnia 17 września 2010r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 , art. 40 ust.2 pkt.4, art.41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy Mykanów, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Gminę Mykanów za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3

§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w §1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu pobocza, chodnika 3,00zł.

2) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 5 ,00 zł.

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł.

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 2. ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) pasie drogowym – 20zł.

2) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego – 1,00zł

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 0,50zł

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsce parkingowe /koperty/ – 0,50zł

4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stanowisko handlowe - 1,00zł

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawki w wysokości

za 1 m2 powierzchni reklamy jednostronnej – 2,00zł

§ 5. Traci moc uchwała Nr 120/XVIII/2004r. Rady Gminy Mykanów z dnia 22 października 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


inż. Artur Kotynia

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ekspert firmy Xella Polska

Eksperci Budowy SILKA YTONG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »