| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 356/XXXIV/10 Rady Gminy Mykanów

z dnia 17 września 2010r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 , art. 40 ust.2 pkt.4, art.41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy Mykanów, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Gminę Mykanów za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3

§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w §1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu pobocza, chodnika 3,00zł.

2) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 5 ,00 zł.

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł.

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 2. ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) pasie drogowym – 20zł.

2) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego – 1,00zł

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 0,50zł

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsce parkingowe /koperty/ – 0,50zł

4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stanowisko handlowe - 1,00zł

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawki w wysokości

za 1 m2 powierzchni reklamy jednostronnej – 2,00zł

§ 5. Traci moc uchwała Nr 120/XVIII/2004r. Rady Gminy Mykanów z dnia 22 października 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


inż. Artur Kotynia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »