| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/27/11 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 12 stycznia 2011r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 19 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Pyskowicach uchwala:

§ 1. Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej:

1. Wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnej składa się w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach .

2. W ciągu 7 dni od daty wpływu, wniosek zostaje umieszczony na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, a informacja o jego treści winna być przekazana do Rady Miejskiej.

3. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia wniosku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Pyskowicach, może złożyć uwagi dotyczące wniosku.

4. Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego lub właściwa jednostka organizacyjna Miasta, najpóźniej do 30 dni od daty złożenia wniosku:

a) ustala okoliczności istotne dla możliwości realizacji inicjatywy lokalnej oraz we współpracy z wnioskodawcą, określa jej szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji z tym, że w przypadku braku współpracy ze strony wnioskodawcy umożliwiającej ocenę wniosku, pozostanie on bez rozpatrzenia,

b) rozpatruje zgłoszone uwagi,

c) dokonuje oceny wniosku,

d) sporządza opinię dotyczącą realizacji lub odrzucenia wniosku z podaniem uzasadnienia, którą przedstawia Burmistrzowi Miasta.

5. Oceny wniosku dokonuje się biorąc pod uwagę następujące kryteria szczegółowe:

a) zgodność inicjatywy z potrzebami lokalnej społeczności,

b) wysokość udziału finansowego wnioskodawcy (wymagane jest pokrycie co najmniej 10% łącznych szacunkowych kosztów realizacji inicjatywy lokalnej),

c) wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej,

d) zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład pracy społecznej,

e) stopień zaawansowania przygotowań do realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku,

f) wysokość środków z budżetu Miasta Pyskowice potrzebnych do realizacji inicjatywy lokalnej,

g) koszty eksploatacyjne powstałe po realizacji inicjatywy lokalnej.

6. O przyjęciu wniosku do realizacji decyduje Burmistrz Miasta; rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Jaszczak

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »