| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/27/11 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 12 stycznia 2011r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 19 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Pyskowicach uchwala:

§ 1. Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej:

1. Wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnej składa się w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach .

2. W ciągu 7 dni od daty wpływu, wniosek zostaje umieszczony na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, a informacja o jego treści winna być przekazana do Rady Miejskiej.

3. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia wniosku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Pyskowicach, może złożyć uwagi dotyczące wniosku.

4. Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego lub właściwa jednostka organizacyjna Miasta, najpóźniej do 30 dni od daty złożenia wniosku:

a) ustala okoliczności istotne dla możliwości realizacji inicjatywy lokalnej oraz we współpracy z wnioskodawcą, określa jej szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji z tym, że w przypadku braku współpracy ze strony wnioskodawcy umożliwiającej ocenę wniosku, pozostanie on bez rozpatrzenia,

b) rozpatruje zgłoszone uwagi,

c) dokonuje oceny wniosku,

d) sporządza opinię dotyczącą realizacji lub odrzucenia wniosku z podaniem uzasadnienia, którą przedstawia Burmistrzowi Miasta.

5. Oceny wniosku dokonuje się biorąc pod uwagę następujące kryteria szczegółowe:

a) zgodność inicjatywy z potrzebami lokalnej społeczności,

b) wysokość udziału finansowego wnioskodawcy (wymagane jest pokrycie co najmniej 10% łącznych szacunkowych kosztów realizacji inicjatywy lokalnej),

c) wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej,

d) zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład pracy społecznej,

e) stopień zaawansowania przygotowań do realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku,

f) wysokość środków z budżetu Miasta Pyskowice potrzebnych do realizacji inicjatywy lokalnej,

g) koszty eksploatacyjne powstałe po realizacji inicjatywy lokalnej.

6. O przyjęciu wniosku do realizacji decyduje Burmistrz Miasta; rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Jeleń

Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »