| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Siewierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Rada Miejska w Siewierzu
uchwala

§ 1. Określa się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości:

1) za odbieranie odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 110 l w wysokości 18,00 zł netto,

2) za odbieranie odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 120 l w wysokości 18,00 zł netto,

3) za odbieranie odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 240 l w wysokości 29,00 zł netto,

4) za odbieranie odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 1100 l w wysokości 75,00 zł netto.

§ 2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stosuje się stawki opłat, o których mowa w § 1 zmniejszone o 25 %.

§ 3. Określa się górną stawkę opłaty, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 20 zł netto za 1 m3 .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/110/07 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 29 listopada 2007 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »