| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/52/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 28 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 225, poz. 1462), w zw. z art. 4 ust. 2, art. 7, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. Nr 55, poz. 755), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny
Rada Miejska w Czerwionce – Leszczynach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LIII/630/10 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 roku (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2010r.Nr 229, poz. 3314) w § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,72 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku. Podlega ona podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i miasta, tj. w gazecie lokalnej ”Kurier” oraz tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu i w poszczególnych sołectwach i dzielnicach.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bernard Strzoda
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »