| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 25 stycznia 2011r.

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA i PORZĄDKU MIASTA CHORZÓW ZA 2010 ROK

W 2010 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa w składzie:

1. Przewodniczący Komisji

- mgr inż. Marek KOPEL

2. Członkowie:

• Przedstawiciele Rady Miasta

- mgr inż. Franciszek PRAJS

- Zbigniew ZAWODNIAK

• Przedstawiciele Samorządu

- mgr inż. Marian SALWICZEK

- płk rez. dr Aleksander WOJTCZAK

- mgr Jacek KRÓLICZEK

- mgr Stefan SIEROTNIK

• Przedstawiciele Policji

- podinsp. Sławomir GRALA

- kom. Andrzej ZBIERAŃSKI

• Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej

- mgr Andrzej SIKORA.

Z głosem doradczym w posiedzeniach Komisji uczestniczyli:

Komendant Miejskiej PSP

- mł. bryg. mgr inż. Janusz GANCARCZYK

Komendant Straży Miejskiej

- mgr Izabela JARON

Komendant WKU

- ppłk. mgr inż. Robert JAŃCZUK

W posiedzeniach Komisji przy omawianiu problemów wymagających wiedzy specjalistycznej uczestniczyli przedstawiciele właściwych inspekcji i służb.

W pracach Komisji uczestniczyli:

1. Komendant Miejski Policji;

2. Przedstawiciele Wydziału Prewencji KM Policji;

3. Przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego KM Policji;

4. Kierownik Referatu Dzielnicowych Straży Miejskich;

5. Dyrektor MORiS;

6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;

7. Kierownicy bezpieczeństwa „Ruch Chorzów” S.A.;

8. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego;

9. Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu;

10. Przedstawiciel Wydziału Edukacji;

11. Przedstawiciel biura ochrony Skorpion.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku pracowała zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy odbywając pięć spotkań roboczych. Komisja realizowała swoje zadania w oparciu o program „Bezpieczne Miasto Chorzów 2010”, którego celem jest propagowanie bezpiecznych form zachowania, poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i osób odwiedzających miasto, a także zapobieganie przestępczości oraz respektowanie porządku publicznego.

Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 23.02.2010r., na którym :

- przedstawiono ocenę zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta,

- przyjęto program „Bezpieczne Miasto Chorzów 2010”,

- zaopiniowano sprawozdania z: działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009, realizacji programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2009”, realizacji programu „Bezpieczeństwo dla Miasta Chorzów”,

- przyjęto plan pracy Komisji na 2010 rok.

Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 20.04.2010r., na którym:

- oceniono bieżące zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta,

- omówiono rodzaje zagrożeń pożarowych występujących w budynkach komunalnych.

Trzecie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 15.06.2010r., na którym:

- dokonano bieżącej oceny zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście,

- omówiono zagadnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przedstawiono także działania mające na celu wzrost świadomości dzieci i młodzieży w tym zakresie,

- przedstawiono wyniki analizy poziomu bezpieczeństwa młodzieży w szkole, dokonano charakterystyki programów profilaktycznych ukierunkowanych na eliminowanie następujących zjawisk: alkohol,

- narkotyki i przestępczość w szkole.

Czwarte posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 15.09.2010r., na którym:

- przedstawiono katalog zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta,

- oceniono stan sanitarno – higieniczny miasta, przedstawiono wyniki kontroli obiektów użyteczności publicznej,

- scharakteryzowano funkcjonowanie MSK.

Piąte posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 16.11.2010r., na którym:

- przedstawiono aktualne zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta,

- omówiono problematykę dotyczącą bezpieczeństwa na obiektach sportowych na podstawie rozgrywek z dnia 7.11.2010 pomiędzy drużynami Ruchu Chorzów a Lecha Poznań.

Podczas każdego z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jej członkowie byli na bieżąco informowani przez, przedstawiciela KM Policji odnośnie oceny zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.

Scharakteryzowano bieżące zagrożenia, omówiono działania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście jak również stopniowe eliminowanie omówionych zagrożeń. Oceniano skuteczność prowadzonych przez Policję działań, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i osób odwiedzających miasto.

Przedmiotem analizy Komisji były zagadnienia dotyczące:

- poprawa skuteczności działań Policji na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w mieście (wprowadzenie patroli mieszanych z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, zwiększenie częstotliwości patroli nocnych, wprowadzenie grupy wywiadowców),

- ocena bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych, analiza najczęstszych nieprawidłowości zabezpieczeń przeciwpożarowych,podjęcia dodatkowych kroków podczas organizowania imprez masowych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa w trakcie ich,

- trwania (zmiany zasad sprzedaży biletów na rozgrywki piłkarskie, nie wyprowadzaniu kibiców podczas trwania meczu, zastosowanie rozwiązań umożliwiających przemieszczanie się kibiców na poszczególnych sektorach stadionu, zwrócenie uwagi na wzajemny przekaz informacji pomiędzy poszczególnymi służbami),

- podejmowanych inicjatyw mających na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (akcje znakowania rowerów elementami odblaskowymi, spotkania służb mundurowych z przedszkolakami i uczniami klas 1-3, egzaminy na kartę rowerową),

- działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych – działania edukacyjne mające na celu uświadomienie i przypomnienie zasad zachowania się na drodze, działania modernizacyjne polegające na umieszczaniu w rejonie przejść dla pieszych aplikacji, montowanie tabliczek z hasłem „Przechodź na zielonym”, wymiana tradycyjnych opraw oświetlenia ulicznego w rejonie przejść dla pieszych na oszczędne i wysokowydajne, działania egzekucyjne prowadzone wobec kierowców i pieszych naruszających przepisy,

- analizy zjawiska poczucia bezpieczeństwa w szkołach, aspołecznych zachowań dzieci i młodzieży, działań ukierunkowanych na eliminowanie patologii w środowisku dzieci i młodzieży, rola środowiska szkolnego i rodzinnego w tym zakresie,

- bezpieczeństwa sanitarno – higienicznego miasta.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na bieżąco zapoznawana była z wnioskami w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście zgłaszanymi przez mieszkańców podczas organizowanych z nimi otwartych spotkań. Wnioski mieszkańców przekazywano do realizacji właściwym służbom i instytucjom.

Komisja pozytywnie zaopiniowała opracowane sprawozdanie z realizacji programów "Bezpieczne Miasto Chorzów” oraz "Bezpieczeństwo dla Miasta Chorzowa”.

Prezydent Miasta Chorzów


mgr inż. Andrzej Kotala

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »