| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 22/IV/2011 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) - Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien:

1) posiadać zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający, że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia,

2) posiadać urządzenia i środki służące do wyłapywania bezdomnych zwierząt, które nie będą powodować zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt,

3) posiadać co najmniej jeden samochód przystosowany do transportu zwierząt i prowadzenia działalności w zakresie ochrony zwierząt,

4) posiadać odpowiednio kwalifikowaną kadrę kierowca / konwojent w transporcie drogowym zwierząt do schroniska,

5) posiadać przeszkolenie gwarantujące świadczenie usług w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt,

6) prowadzić rejestr umów z podmiotami, z którymi współpracuje w ramach wyłapywania bezdomnych zwierząt,

7) prowadzić rejestr wyłapanych zwierząt z podaniem miejsca i czasu schwytania i dostarczenia zwierząt do schroniska.

2. Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w ust. 1.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są w szczególności:

1) dowody rejestracyjne pojazdów posiadające aktualne badania techniczne, o których mowa w ust. 1 pkt 3,

2) dokumenty potwierdzające przeszkolenie przedsiębiorcy w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające, że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami prawa budowlanego i wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia schronisk dla zwierząt,

4) posiadać możliwość zapewnienia pomocy lekarsko - weterynaryjnej.

2. Dokumenty, potwierdzające spełnianie wymagań opisanych w ust. 1, należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzające, że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,

3) teren, o którym mowa w pkt 2 powinien być ogrodzony,

4) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami prawa budowlanego,

5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

7) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części,

8) posiadać odpowiednie świadectwa o przeszkoleniu pracowników lub samego przedsiębiorcy zgodnie z profilem działania zawartym we wniosku o udzielenie zezwolenia,

2. Dokumenty, potwierdzające spełnianie wymagań opisanych w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 8, należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »