| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy Ciasna

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ciasna oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tj. z 2001r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust 1b, art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010r., Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.), art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tj. Dz.U. z 2000r., Nr 80, poz. 903 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2010r., Nr 17 poz. 95 ze zm.)

Rada Gminy w Ciasnej uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Ciasna wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej na rzecz najemców z wyłączeniem lokali znajdujących się w budynkach w których realizuje się zadania publiczne np. szkoły, przedszkola.

§ 2.

1. Bonifikata od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami może być udzielona najemcy z którym najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Określa się wysokość stawek procentowych bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych następująco:

a) wysokość bonifikaty uzależnia się od okresu najmu lokalu. Za każdy rok najmu bonifikata wynosi 5% ceny,

b) maksymalna wysokość bonifikaty nie może przekroczyć 85 % w budynkach wielolokalowych,

c) maksymalna wysokość bonifikaty nie może przekroczyć 50 % ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych.

3. Do okresu najmu lokalu, o którym mowa w ust. 2 wlicza się okres:

a) najmu innych lokali mieszkalnych należących do gminy , w przypadku gdy posiadanie sprzedawanego lokalu wynika z zamiany lokalu,

b) zamieszkiwania lokalu, w sytuacji gdy wejście w posiadanie lokalu nastąpiło w wyniku wstąpienia w stosunek najmu, okres zamieszkiwania lokalu ustala się na podstawie zameldowania w lokalu.

§ 3.

Rada Gminy Ciasna w przypadku sprzedaży ratalnej wyraża zgodę na zastosowanie oprocentowania rat w wysokości 10 % w stosunku rocznym.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14-stu dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXI/226/2005 Rady Gminy Ciasna z dnia 21 czerwca 2005r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Ciasna.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »