| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy Ciasna

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ciasna oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tj. z 2001r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust 1b, art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010r., Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.), art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tj. Dz.U. z 2000r., Nr 80, poz. 903 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2010r., Nr 17 poz. 95 ze zm.)

Rada Gminy w Ciasnej uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Ciasna wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej na rzecz najemców z wyłączeniem lokali znajdujących się w budynkach w których realizuje się zadania publiczne np. szkoły, przedszkola.

§ 2.

1. Bonifikata od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami może być udzielona najemcy z którym najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Określa się wysokość stawek procentowych bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych następująco:

a) wysokość bonifikaty uzależnia się od okresu najmu lokalu. Za każdy rok najmu bonifikata wynosi 5% ceny,

b) maksymalna wysokość bonifikaty nie może przekroczyć 85 % w budynkach wielolokalowych,

c) maksymalna wysokość bonifikaty nie może przekroczyć 50 % ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych.

3. Do okresu najmu lokalu, o którym mowa w ust. 2 wlicza się okres:

a) najmu innych lokali mieszkalnych należących do gminy , w przypadku gdy posiadanie sprzedawanego lokalu wynika z zamiany lokalu,

b) zamieszkiwania lokalu, w sytuacji gdy wejście w posiadanie lokalu nastąpiło w wyniku wstąpienia w stosunek najmu, okres zamieszkiwania lokalu ustala się na podstawie zameldowania w lokalu.

§ 3.

Rada Gminy Ciasna w przypadku sprzedaży ratalnej wyraża zgodę na zastosowanie oprocentowania rat w wysokości 10 % w stosunku rocznym.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14-stu dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXI/226/2005 Rady Gminy Ciasna z dnia 21 czerwca 2005r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Ciasna.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Sakowska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »