| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Ciasna

z dnia 24 stycznia 2011r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Ciasna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art.22, art.40 ust.2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 200 lr., Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie uchwały Rady Gminy Ciasna nr LII/358/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego gminy Ciasna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 262 poz. 4149).

Rada Gminy Ciasna uchwala, co następuje:

§ 1.

Skreśla się w załączniku nr 2 do Statutu Gminy Ciasna ( Dz. Urz. z 2003 r. Woj. Śląskiego Nr 91 poz.2372), w punkcie I podpunkt: 3, 4 i 5.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »