| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Ciasna

z dnia 24 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/199/2009 Rady Gminy Ciasna z dnia 19.02.2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6, 6a, 10, art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t.: Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Rada Gminy w Ciasnej uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmieniam § 6 rozdziału 3 Uchwały Nr XXX/199/2009 Rady Gminy Ciasna z dnia 19.02.2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w ten sposób że:

- § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie dłużej niż 6 miesięcy.”

- § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi procentowy wskaźnik, którego wartość zawiera się od 2% ( minimum) do 30 % (maksimum) zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t.: Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).”

- § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Dodatek motywacyjny dla dyrektora stanowi procentowy wskaźnik, którego wartość zawiera się od 2% ( minimum) do 50 % (maksimum) zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t.: Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).”

- w § 6 dodaje się pkt 6 o brzmieniu:

„Dodatek może być przyznany kwotowo lub % z zachowaniem zasad określonych w pkt 2 i pkt 3.”

§ 2.

Zmieniam § 19 rozdziału 9 Uchwały Nr XXX/199/2009 Rady Gminy Ciasna z dnia 19.02.2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w ten sposób że:

- § 19 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„W ramach utworzonego specjalnego funduszu nagród mogą zostać przyznane nagrody Wójta Gminy Ciasna oraz Dyrektora Szkoły dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych i dyrektorów posiadających osiągnięcia w zakresie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej, lub w realizacji innych zadań statutowych szkoły lub wykonującym zadania związane z realizacją przez szkołę lub placówkę projektów finansowanych z innych źródeł w tym projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nagrody, o których mowa wyżej, są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.”

- § 19 pkt 8 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) samokształcenie, dokształcenie i doskonalenie,”

- w § 19 pkt 8 dodaje się lit. h o brzmieniu:

„h) zaangażowanie w realizację projektów finansowanych ze źródeł pozabudżetowych.”

- w § 19 pkt 9 dodaje się lit. g o brzmieniu:

„g) zaangażowanie w realizację projektów finansowanych ze źródeł pozabudżetowych.”

§ 3.

Pozostałe postanowienia uchwały zostają bez zmian.

§ 4.

Niniejsza uchwała została uzgodniona z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ciasnej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »