| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Ciasna

z dnia 24 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/199/2009 Rady Gminy Ciasna z dnia 19.02.2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6, 6a, 10, art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t.: Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Rada Gminy w Ciasnej uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmieniam § 6 rozdziału 3 Uchwały Nr XXX/199/2009 Rady Gminy Ciasna z dnia 19.02.2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w ten sposób że:

- § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie dłużej niż 6 miesięcy.”

- § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi procentowy wskaźnik, którego wartość zawiera się od 2% ( minimum) do 30 % (maksimum) zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t.: Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).”

- § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Dodatek motywacyjny dla dyrektora stanowi procentowy wskaźnik, którego wartość zawiera się od 2% ( minimum) do 50 % (maksimum) zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t.: Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).”

- w § 6 dodaje się pkt 6 o brzmieniu:

„Dodatek może być przyznany kwotowo lub % z zachowaniem zasad określonych w pkt 2 i pkt 3.”

§ 2.

Zmieniam § 19 rozdziału 9 Uchwały Nr XXX/199/2009 Rady Gminy Ciasna z dnia 19.02.2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w ten sposób że:

- § 19 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„W ramach utworzonego specjalnego funduszu nagród mogą zostać przyznane nagrody Wójta Gminy Ciasna oraz Dyrektora Szkoły dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych i dyrektorów posiadających osiągnięcia w zakresie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej, lub w realizacji innych zadań statutowych szkoły lub wykonującym zadania związane z realizacją przez szkołę lub placówkę projektów finansowanych z innych źródeł w tym projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nagrody, o których mowa wyżej, są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.”

- § 19 pkt 8 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) samokształcenie, dokształcenie i doskonalenie,”

- w § 19 pkt 8 dodaje się lit. h o brzmieniu:

„h) zaangażowanie w realizację projektów finansowanych ze źródeł pozabudżetowych.”

- w § 19 pkt 9 dodaje się lit. g o brzmieniu:

„g) zaangażowanie w realizację projektów finansowanych ze źródeł pozabudżetowych.”

§ 3.

Pozostałe postanowienia uchwały zostają bez zmian.

§ 4.

Niniejsza uchwała została uzgodniona z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ciasnej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Pysz

Doradca podatkowy nr 11335

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »