| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 15 lutego 2011r.

w sprawie powołania inkasentów należności pieniężnych i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 106 poz.675 z późniejszymi zmianami /, art.6 ust 12, art..19 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010r Nr 95 poz.613 z póżn. zm../, art. 6b. ustawy o podatku rolnym / Dz. U. z 2006r Nr 136 poz. 969 j.t z póżn. zm./, art. 6 ust.8 ustawy o podatku leśnym /Dz.U. z 2002r Nr 200 poz.1682 z póżn. zm. / oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice

u c h w a l a :

§ 1. Powołać inkasentów należności pieniężnych w poszczególnych sołectwach:

1.

Sołectwo Golasowice

Przewodnicząca Rady Sołeckiej Bogumiła Tekla

2.

Sołectwo Jarząbkowice

Przewodniczący Rady Sołeckiej Kazimierz Kiełkowski

3.

Sołectwo Krzyżowice

Przewodniczący Rady Sołeckiej Stefan Wróż

4.

Sołectwo Pawłowice

Przewodniczący Rady Sołeckiej Tadeusz Bańczyk

5.

Sołectwo Pielgrzymowice

Przewodnicząca Rady Sołeckiej Iwona Baron

6.

Sołectwo Pniówek

Przewodniczący Rady Sołeckiej Zdzisław Goik

7.

Sołectwo Pawłowice-osiedle

Danuta Kowalska

8.

Sołectwo Warszowice

Przewodniczący Rady Sołeckiej Andrzej Szaweł

§ 2. Powołani inkasenci dokonują inkasa:

1) Podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości na podstawie doręczonych decyzji wymiarowych wystawionych przez Referat Podatków i Opłat Urzędu Gminy w Pawłowicach w terminie: I - rata do 15 marca, II - rata do 15 maja, III - rata do 15 września, IV – rata do 15 listopada.

2) Opłaty od posiadania psów i opłaty targowej na podstawie obowiązujących Uchwał Rady Gminy Pawłowice.

3) Za przeprowadzone inkaso podatków oraz opłaty od posiadania psów otrzymują 1 % pobranych kwot.

4) Za przeprowadzone inkaso opłaty targowej inkasenci otrzymują 10 % pobranych kwot.

§ 3. Terminem płatności dla inkasentów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości pobieranych na kwitariusze przychodowe K-103 jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata winna nastąpić, na rachunek Urzędu Gminy w Pawłowicach.
Inkasent pobiera opłatę od posiadania psów i opłatę targową na kwitariusze przychodowe K-103 i odprowadza ją miesięcznie, w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Urzędu Gminy w Pawłowicach.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Pawłowice Nr: XII/149/2008 z dnia 15 lutego 2008r, XV/184/2008 z dnia 27 maja 2008r, XXV/290/2009 z dnia 15 września 2009r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BEDS.pl

sklep internetowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »