| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/5/11 Rady Gminy Przystajń

z dnia 24 stycznia 2011r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym tj. hali sportowej, stanowiącego własność Gminy Przystajń, a pozostającego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Przystajni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady i tryb korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym tj. hali sportowej, stanowiącego własność Gminy Przystajń, a pozostającego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Przystajni:

1. Obiekt może być udostępniany:

a) gminnym jednostkom organizacyjnym,

b) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysków, realizującym zadania własne Gminy, w szczególności z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

c) innym osobom fizycznym lub prawnym.

2. Korzystanie z obiektu odbywa się na podstawie regulaminu oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Zespołu Szkół w Przystajni.

3. Pierwszeństwo realizacji przed innymi imprezami mają:

a) dzieci oraz wychowankowie i uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę,

b) organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny dzieci i młodzieży w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu lub realizujące programy profilaktyczne,

c) osoby niepełnosprawne,

d) kluby sportowe i inne stowarzyszenia, które realizują zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą.

4. Wysokość opłat za korzystanie z obiektu reguluje odrębna uchwała.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Rakowski

Dyrektor ds. prawnych, Związek Polskiego Leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »