| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/5/11 Rady Gminy Przystajń

z dnia 24 stycznia 2011r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym tj. hali sportowej, stanowiącego własność Gminy Przystajń, a pozostającego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Przystajni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady i tryb korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym tj. hali sportowej, stanowiącego własność Gminy Przystajń, a pozostającego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Przystajni:

1. Obiekt może być udostępniany:

a) gminnym jednostkom organizacyjnym,

b) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysków, realizującym zadania własne Gminy, w szczególności z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

c) innym osobom fizycznym lub prawnym.

2. Korzystanie z obiektu odbywa się na podstawie regulaminu oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Zespołu Szkół w Przystajni.

3. Pierwszeństwo realizacji przed innymi imprezami mają:

a) dzieci oraz wychowankowie i uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę,

b) organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny dzieci i młodzieży w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu lub realizujące programy profilaktyczne,

c) osoby niepełnosprawne,

d) kluby sportowe i inne stowarzyszenia, które realizują zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą.

4. Wysokość opłat za korzystanie z obiektu reguluje odrębna uchwała.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »