| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 24 listopada 2010r.

do Porozumienia Nr MZJOś/11/09 z dnia 06 listopada 2009r

W Porozumieniu nr MZJOś/11/09 z dnia 06 listopada 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Uwzględniając wniosek Kościoła Nowe Życie Zboru Kościoła Bożego w Chrystusie w Knurowie, w sprawie utworzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego, strony ustalają, iż zatrudniony w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie, w wymiarze 2/18 etatu nauczyciel religii Kościoła Nowe Życie w Knurowie, Zboru Kościoła Bożego w Chrystusie będzie uczył począwszy od roku szkolnego 2010/2011 religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów szkół i przedszkoli uczęszczających do szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego.”

2. W § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Kalkulację miesięcznych kosztów zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 oraz liczbę uczniów z Miasta Katowic za okres wrzesień-grudzień 2010 określa załącznik do niniejszego Porozumienia. Gmina Knurów zobowiązuje się do przesyłania kalkulacji miesięcznych kosztów zatrudnienia nauczyciela z liczbą uczniów z terenu Miasta Katowice.

a) za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku budżetowego – w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku,

b) za okres od 1 września do 31 grudnia danego roku budżetowego – w terminie do dnia 30 września każdego roku.”

§ 2

Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
Gmina Knurów


Zastępca Prezydenta Miasta


Piotr Surówka
Miasto Katowice


Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice


Krystyna Siejna


Naczelnik Wydziału Edukacji


Mieczysław Żyrek


Załącznik do Porozumienia w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Nowe Życie w Knurowie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie

KALKULACJA KOSZTÓW

MIESIĘCZNY KOSZT ZATRUDNIENIA

KOSZT ZATRUDNIENIA W OKRESIE OD 10-09-2010 DO 31-12-2010

JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Liczba uczniów

Część z wymiaru etatu przypadająca na JST

Wartość
planowanych miesięcznych
kosztów
przypadająca na
poszczególne
JST

OGÓŁEM KOSZTY IX-XII 2010

§ 4010

§ 4040

§ 4110

§ 4120

§ 4440

RAZEM

§ 4010

§ 4040

§ 4110

§ 4120

§ 4440

RAZEM

KNURÓW

7

0,045

96,98

498,32

97,96

8,32

16,04

2,61

9,59

134,52

360,66

30,65

59,08

9,57

38,36

498,32

RUDA ŚLĄSKA

4

0,026

55,41

284,77

55,97

4,76

9,17

1,49

5,48

76,87

206,09

17,52

33,76

5,48

21,92

284,77

RUDZINIEC (Poniszowice)

1

0,006

13,85

71,19

13,99

1,19

2,29

0,37

1,37

19,21

51,52

4,38

8,44

1,37

5,48

71,19

TYCHY

2

0,013

27,71

142,38

27,99

2,38

4,59

0,74

2,74

38,44

103,04

8,76

16,88

2,74

10,96

142,38

GIERAŁTOWICE

1

0,006

13,85

71,19

13,99

1,19

2,29

0,37

1,37

19,21

51,52

4,38

8,44

1,37

5,48

71,19

KATOWICE

2

0,013

27,71

142,38

27,99

2,38

4,59

0,74

2,74

38,44

103,04

8,76

16,88

2,74

10,96

142,38

17

0,111

237,89

1210,23

237,89

20,22

38,97

6,32

23,29

326,69

875,87

74,45

143,48

23,27

93,16

1210,23

st. zasad. nauczyciela stażysty z tytułem mgr od 01.09.2010r. wynosi 2039,00 zł + 5% wysługi; odpis podstawowy 2.515,43; § 4110 -15,10%

Zastępca Prezydenta


Piotr Surówka

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice


Krystyna Siejna


Naczelnik Wydziału Edukacji


Mieczysław Żyrek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »