| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 19/IV/2010 Rady Gminy Niegowa

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Niegowa Nr 11/III/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8, art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z 2010 r. Nr 55, poz. 755), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (M.P. z 2010 r. Nr 75 poz. 950) oraz art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95) Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy NIegowa Nr 11/III/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku w sparwie okreslenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok w §2 wprowadza się następujące zmiany:

1) W punkcie 2 skreśla się wyrazy "i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".

2) Dodaje się punkt 3 w brzmieniu:

- "Środki transportowe będące w posiadaniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z wyjatkiem pojazdów wykorzsytywanych do innych celów niż statutowe".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz rozplakatowaniu na terenie Gminy Niegowa

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia .

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »