| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 19/IV/2010 Rady Gminy Niegowa

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Niegowa Nr 11/III/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8, art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z 2010 r. Nr 55, poz. 755), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (M.P. z 2010 r. Nr 75 poz. 950) oraz art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95) Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy NIegowa Nr 11/III/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku w sparwie okreslenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok w §2 wprowadza się następujące zmiany:

1) W punkcie 2 skreśla się wyrazy "i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".

2) Dodaje się punkt 3 w brzmieniu:

- "Środki transportowe będące w posiadaniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z wyjatkiem pojazdów wykorzsytywanych do innych celów niż statutowe".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz rozplakatowaniu na terenie Gminy Niegowa

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia .

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »