| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 17(IV)2010 Rady Gminy Poraj

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 251/XLVII/2010 Rady Gminy Poraj z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. z 2010 roku Dz.U.Nr 95, poz. 613 z późn. zm) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (M.P. z 2010 roku Nr 55, poz. 755) Rada Gminy Poraj u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 251(XLVII)2010 Rady Gminy Poraj z dnia 09 listopada 2010 roku § 1 pkt. 2 lit. otrzymuje brzmienie: „d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »