| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 17(IV)2010 Rady Gminy Poraj

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 251/XLVII/2010 Rady Gminy Poraj z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. z 2010 roku Dz.U.Nr 95, poz. 613 z późn. zm) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (M.P. z 2010 roku Nr 55, poz. 755) Rada Gminy Poraj u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 251(XLVII)2010 Rady Gminy Poraj z dnia 09 listopada 2010 roku § 1 pkt. 2 lit. otrzymuje brzmienie: „d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »