| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/24/11 Rady Miasta Poręba

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany załączników do Uchwały Nr II/17/06 Rady Miasta Poręba z dnia 04 grudnia 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Działajac na podstawie art.18 ust.2 pkt8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(jedn. tekst z 2001r.Dz.U.Nr 142, poz.1591 z poźn.zm.), art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) (jedn.tekst z 2010r.Dz.U.Nr 95, poz.613 z późn. zmianami), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.o podatku rolnym (jedn.tekst z 2006r.Dz.U.Nr 136 poz.969) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (DZ.U.Nr 200, poz.1682 z póżń.zm.)

Rada Miasta Poręba
uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/17/06 Rady Miasta Poręba z dnia 04 grudnia 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wprowadza się w następujących załącznikach zmiany :

1) w załączniku Nr 1 (IN-1) część E.2.pkt 4 otrzymuje brzmienie: ''4.związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem'' :

2) w załączniku Nr 2 (DN-1) w części E.2. pkt 4 otrzymuje brzmienie : ''4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych,zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem;''

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Miasta Poręba


Gabriel Zieliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/11
Rady Miasta Poręba
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Informacja nieruchomości (IN-1)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24/11
Rady Miasta Poręba
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Deklaracja nieruchomości (DN-1)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »