| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/7/11 Rady Gminy Przystajń

z dnia 24 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/40/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art.5, 6 ust. 12, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 225, poz.1461) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (MP Nr 55 poz. 755) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/40/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 1 pkt 1 lit.c) otrzymuje brzmienie:

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,17 zł od 1m2 powierzchni ;

2)w § 1 pkt 2 lit.d) otrzymuje brzmienie:

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,04 zł od 1m2 powierzchni użytkowej ;

3)w § 1 pkt 2 lit.e) zdanie – zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 3,72 zł od 1m2 powierzchni użytkowej otrzymuje brzmienie:

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej .

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »