| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/7/11 Rady Gminy Przystajń

z dnia 24 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/40/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art.5, 6 ust. 12, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 225, poz.1461) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (MP Nr 55 poz. 755) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/40/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 1 pkt 1 lit.c) otrzymuje brzmienie:

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,17 zł od 1m2 powierzchni ;

2)w § 1 pkt 2 lit.d) otrzymuje brzmienie:

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,04 zł od 1m2 powierzchni użytkowej ;

3)w § 1 pkt 2 lit.e) zdanie – zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 3,72 zł od 1m2 powierzchni użytkowej otrzymuje brzmienie:

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej .

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »