| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 r.

Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1592, teks jednolity) Prezydent Miasta Katowice Zarządzeniem nr 1129/2008 z dnia 05 grudnia 2008 r. powołał w Mieście Katowice Komisję Bezpieczeństwa i Porządku na trzyletnią kadencję. Zarządzeniem nr 1836/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r., Zarządzeniem nr 1897/2010 z dnia 1 lutego 2010 r. oraz Zarządzeniem nr 2299/2010 z dnia 6 września 2010 r. Prezydent Miasta Katowice wprowadził korekty składu osobowego Komisji w związku ze zmianami personalnymi na stanowiskach Komendanta Miejskiego Policji, Prokuratora Okręgowego w Katowicach, Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice.

Komisja została powołana w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W 2010 r. w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach wchodzili:

Przewodniczący Komisji – Piotr Uszok Prezydent Miasta Katowice

Członkowie Komisji:

Radni delegowani przez Radę Miasta:

- Jerzy Dolinkiewicz,

- Ewa Kołodziej.

Osoby powołane przez Prezydenta Miasta Katowice:

-Małgorzata Moryń-Trzęsimiech – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,

- Mirosław Cygan – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice,

- Kazimierz Romanowski – Komendant Straży Miejskiej w Katowicach.

Prokuratorzy wskazani przez Prokuratora Okręgowego w Katowicach:

• Elżbieta Mizeracka – Prokurator Rejonowy Katowice – Południe,

• Urszula Noras – Cema - Prokurator Rejonowy Katowice – Północ,

• Jacek Pandel - Prokurator Rejonowy Katowice – Wschód,

• Zbigniew Chromik - Prokurator Rejonowy Katowice – Zachód.

Przedstawiciele delegowani przez Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach:

- Adam Król – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach,

- Jarosław Łydka – Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Przedstawiciele powołani przez Prezydenta Miasta Katowice:

- Bogdan Jędrocha – Komendant Miejski PSP w Katowicach,

- Maciej Maciejewski – Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień,

- Mieczysław Żyrek – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice,

- Anna Trepka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

W związku z zakończeniem V kadencji Rady Miasta Katowice zwrócono się – na podstawie art. 38a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) – z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o podjęcie uzgodnień mających na celu delegowanie przez Radę Miasta dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach (swój udział w pracach Komisji w 2010 r. zakończyli Radni: Ewa Kołodziej i Jerzy Dolinkiewicz).

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU w 2010 r.

Na podstawie tematów zaproponowanych przez przedstawicieli Komisji opracowany został Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2010 – stanowiący podstawę jej działalności.

W 2010 r. odbyły się trzy posiedzenia Komisji, w trakcie których omawiano następujące tematy:

1. Przygotowanie projektu „Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku i bezpieczeństwa obywateli miasta Katowice w 2010 r.”.

2. Zagrożenie życia i zdrowia w związku z przebywaniem osób bezdomnych w pomieszczeniach niezamieszkalnych tj. kanały ciepłownicze, ruiny budynków, strychy, piwnice, ogródki działkowe. Bezdomność na dworcach PKP i PKS. Żebractwo wśród osób bezdomnych i dzieci na terenie Katowic. Funkcjonowanie i efektywność Miejskiego Systemu Powiadamiania Ratunkowego dla osób niepełnosprawnych.

3. Realizacja przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie kontroli punktów sprzedaży alkoholu. Współpraca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Straży Miejskiej. Efektywność zwalczania przestępczości narkotykowej i jej nowe trendy na terenie Katowic. Profilaktyka alkoholowa i narkotykowa.

4. Aktywizacja środowisk lokalnych w zakresie przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości. Zagrożenia zdrowotne, społeczne i psychologiczne związane z prostytucją.

5. Zmiany w infrastrukturze drogowej na terenie Katowic i ich wpływ na poziom bezpieczeństwa oraz płynność ruchu. Kierunki przedsięwzięć długofalowych oraz efekty działań doraźnych w obszarze poprawy poziomu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie Katowic.

6. Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 r.

Tematyka posiedzeń Komisji w 2010 r. miała na celu przede wszystkim opiniowanie działań i przedsięwzięć dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz sposobu finansowania tych zadań. Komisja oceniła realizację Programu poprawy bezpieczeństwa w Katowicach w 2009 r. poddając szczegółowej analizie rożne aspekty z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.

Podsumowując należy stwierdzić, iż w 2010 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku była istotnym organem opiniodawczym oraz doradczym Prezydenta Miasta Katowice w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego; stanowiła nie tylko ważne forum dyskusyjne, lecz przede wszystkim stała się narzędziem służącym wypracowywaniu konkretnych metod działania mających na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście.

Prezydent Miasta Katowice


Piotr Uszok

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »