| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja nr OKA-4110-38(7)/2010/2011/4407/KT, OKA-4110-39(7)/2010/2011/4407/KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 14 lutego 2011r.

o decyzjach nr WCC/1086F/4407/W/OKA/2011/KT i nr PCC/1061E/4407/W/OKA/2011/KT

W dniu dzisiejszym, na wniosek Kompanii Węglowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Powstańców 30, kod pocz. 40-039 Katowice, zostały zmienione koncesje na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielone temu przedsiębiorstwu energetycznemu.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił przedsiebiorcy - Kompania Węglowa Spółka Alkcyjna: decyzją Nr WCC/1086/4407/W/OKA/2003/KR z dnia 30 lipca 2003 r. (ze zmianami) koncesji na wytwarzanie ciepła, decyzją Nr PCC/1061/4407/W/OKA/2003/KR z dnia 30 lipca 2003 r., (ze zmianami) koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres od 1 sierpnia 2003 r. do 1 sierpnia 2013 r., określając w nich m.in. przedmiot i zakres działalności objętej koncesjami.

W dniu 30 listopada 2010 r. wpłynęło pismo Koncesjonariusza, w którym wniósł on o zmianę przedmiotowych koncesji w związku z "zakończeniem produkcji energii elektrycznej w Elektrociepłowni "Anna" w Pszowie". Zmiana ta polega na zmianie nazewnictwa z "Elektrociepłownia "Anna"" na "Ciepłownia "Anna"". Pismo to zostało uznane za wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/1086/4407/W/OKA/2003/KR z dnia 30 lipca 2003 r.(ze zm.) oraz Nr PCC/1061/4407/W/OKA/2003/KR z dnia 30 lipca 2003 r. (ze zm.), o którym mowa w art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Po analizie stanu faktycznego, wnioski o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zostały uznane za uzasadnione.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »