| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/165/07 dotyczącej przejęcia od właścicieli nieruchomości niektórych obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3,art.18 ust.2 pkt 15,art. 40 ust.1,art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.6a ust.2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2005r. Nr 236, poz.2008 ze zm.) Rada Miejska w Sławkowie

uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XVII/165/07 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości niektórych obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości, wprowadza się następującą zmianę: § 2 otrzymuje brzmienie : "ustala się zryczałtowaną opłatę za przejęcie obowiązków, o których mowa w § 1, w wysokości:

1) od gospodarstwa jednoosobowego - 6,51 zł + należny podatek VAT

2) od gospodarstwa dwuosobowego - 11,25 zł +należny podatek VAT

3) od gospodarstwa trzysobowego - 14,50 zł +należny podatek VAT

4) od gospodarstwa czterosobowego i więcej - 17,76 zł +należny podatek VAT

5) od działalności gospodarczej - 29,60 zł +należny podatek VAT

6) od działalności gospodarczej i gospodarstwa - 37,00 zł + należny podatek VAT

miesięcznie od każdej nieruchomości, objętej przejmowanymi obowiązkami. Do uiszczenia opłaty zobowiązani są właściciele nieruchomości proporcjonalnie do okresu, w jakim są właścicielami nieruchomości w danym roku"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/221/08 z dnia 28 marca 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/165/07 dotyczącej przejęcia od właścicieli nieruchomości niektórych obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Wojciech Pacula

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »