| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/32/2011 Rady Gminy Psary

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z terenu gminy Psary

Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 oraz art. 7 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 5 ust.5, art.6 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art. 14 ust.5 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. Nr 256 z 2004 r. , poz.2572 ze zm.) RADA GMINY PSARY uchwala :

§ 1. Ustalić czas, w którym odbywa się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Psary na 5 godzin dziennie.

§ 2. W ramach godzin, o których mowa w § 1 realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego .

§ 3. Poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej, o której mowa w § 1 przedszkola i oddziały przedszkolne mogą świadczyć zajęcia o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym odpłatnie.

§ 4. Za świadczenia, o których mowa w § 3 ustala się odpłatność w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/285/2009 Rady Gminy Psary z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Psary.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »