| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OS.1.2011 Zarządu Powiatu Kluczborskiego; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 18 stycznia 2011r.

w sprawie kształcenia w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku uczniów klas wielozawodowych, dla których powiat pszczyński jest organem prowadzącym

zawarte pomiędzy:

1. Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

- Pawła Sadzę – Starostę Pszczyńskiego

- Henryka Kolarczyka – Wicestarostę Pszczyńskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pszczyńskiego – Gabrieli Zając

zwanym dalej „Zleceniodawcą”

a

2. Powiatem Kluczborskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kluczborku, w imieniu którego działają:

- Piotr Pośpiech – Starosta Kluczborski

- Mieczysław Czapliński – Wicestarosta Kluczborski

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kluczborskiego – Wandy Słabosz

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”

Działając na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r.,nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz uchwały nr XXXVI/263/09 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 października 2009r. w sprawie powierzenia powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadań Powiatu Pszczyńskiego z zakresu edukacji publicznej.

Strony porozumienia ustalają co następuje:

§ 1. 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez powiat pszczyński na kursach w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.

2. Szkoły zawodowe działające w imieniu Zleceniodawcy niezwłocznie po podpisaniu porozumienia prześlą do Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku imienny wykaz uczniów poszczególnych szkół zawodowych przewidzianych do kształcenia, nie później jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu w danym roku szkolnym.

§ 2. 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia według iloczynu liczby uczniów na kursie i kosztu kształcenia jednego ucznia w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku wynoszącego na: - kursie I stopnia - 300,00 złotych - kursie II stopnia - 300,00 złotych - kursie III stopnia - 300,00 złotych.

2. Powiat pszczyński zobowiązuje się do udzielenia powiatowi kluczborskiemu dotacji za kształcenie uczniów, w kwocie odpowiadającej iloczynowi faktycznie przeszkolonych uczniów oraz kosztu określonego w § 2,ust. 1.

3. Dotacja, w wysokości określonej w § 2, ust. 2, zostanie przez powiat przekazana po otrzymaniu z Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku imiennego wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie, dokonywane każdorazowo po zakończeniu kursu.

4. Zleceniodawca dokona przelewu należnej kwoty na konto Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork numer konta 88 8876 0009 0036 4161 2000 0001.

5. Kwota dotacji przekazana do dnia 30 czerwca 2011r. stanowiąca iloczyn przeszkolonych w okresie od stycznia do czerwca 2011r. uczniów i kosztu, o którym mowa w ust. 1 porozumienia zostanie rozliczona do dnia 30 lipca 2011r.

6. Kwota dotacji przekazana do dnia 30 grudnia 2011r. stanowiąca iloczyn przeszkolonych w okresie od września do grudnia 2011r. uczniów i kosztu, o którym mowa w ust. 1 porozumienia zostanie rozliczona do dnia 16 stycznia 2012r.

§ 3. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

§ 5. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron oraz jeden dla celów ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

§ 6. Zleceniodawca zobowiązany jest do ogłoszenia zawartego porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zleceniodawca Zleceniobiorca


Starosta Starosta

Paweł Sadza Piotr Pośpiech

Wicestarosta Wicestarosta

Henryk Kolarczyk Mieczysław Czapliński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »