| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/20/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 19 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2007 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie odpłatności za przyrządzanie posiłków w żłobku

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 34b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007 r., Dz.U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010 r.)

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co nastepuje :

§ 1. W uchwale Nr III/25/2007 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie odpłatności za przyrządzanie posiłków w żłobku z późn. zm. w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się stałe opłaty miesięczne za przyrządzanie posiłków w żłobku :

1) opłatę za pierwsze dziecko w rodzinie korzystające z usług żłobka - 150 zł;

2) opłatę za drugie i kolejne dziecko w rodzinie korzystające z usług żłobka - 125 zł..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »