| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Rudnik

z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Rudnik miejsc oraz warunków sprzedaży napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z póżn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz 1536) - skonsultowano z organizacjami

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

1)Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od niżej wymienionych obiektów:

a) przedszkola, szkoły i placówki oświatowe w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,

b) kultu religijnego czyli kościołów i cmentarzy.

2)Pomiaru odległości określonej w ust. 1 dokonuje się od wejścia do punktu, w którym zamierzona jest sprzedaż napojów alkoholowych do granicy działki na którym znajdują się obiekty wymienione w § 1 ust. 1, liczonej wzdłuż ciągów pieszo-jezdnych.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXXV/175/98 Rady Gminy Rudnik z dnia 2 czerwca 1998r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Rudnik miejsc oraz warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »