| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Rudnik

z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Rudnik miejsc oraz warunków sprzedaży napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z póżn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz 1536) - skonsultowano z organizacjami

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

1)Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od niżej wymienionych obiektów:

a) przedszkola, szkoły i placówki oświatowe w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,

b) kultu religijnego czyli kościołów i cmentarzy.

2)Pomiaru odległości określonej w ust. 1 dokonuje się od wejścia do punktu, w którym zamierzona jest sprzedaż napojów alkoholowych do granicy działki na którym znajdują się obiekty wymienione w § 1 ust. 1, liczonej wzdłuż ciągów pieszo-jezdnych.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXXV/175/98 Rady Gminy Rudnik z dnia 2 czerwca 1998r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Rudnik miejsc oraz warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »