| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/22/11 Rady Gminy Brenna

z dnia 10 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Brenna ustalenia terminu ich płatności, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. a, ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach na terenie Gminy Brenna:

a) w sezonie w niedziele i święta w kwocie: 20,00 zł

b) w sezonie w pozostałe dni tygodnia w kwocie: 10,00 zł

c) poza sezonem w niedziele i święta w kwocie: 10,00 zł

d) poza sezonem w pozostałe dni tygodnia w kwocie: 5,00 zł

2. Przez okres sezonu rozumie się okres od dnia 1 czerwca do 30 września każdego roku.

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.

§ 3. 1. Zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Wyznacza do poboru opłaty targowej inkasenta w osobie Pana Krzysztofa Greń.

3. Ustala wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 15% zainkasowanej kwoty.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/87/2007 Rady Gminy w Brennej z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Brenna, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz uchwała Nr XIX/132/08 Rady Gminy w Brennej z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XV/87/2007 Rady Gminy w Brennej z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Brenna, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »