| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie:

- art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);

- art.19 pkt.1 lit.a i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.);

- art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.);

- art.4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95);

- obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M.P. z 2010 r. Nr 55, poz.755);

Rada Gminy Gierałtowice na wniosek Wójta Gminy uchwala

§ 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej na targowiskach, obowiązującą na terenie Gminy Gierałtowice w wysokości:

1. przy sprzedaży z kosza, wiadra, ręki, wózka - 5

2. przy sprzedaży ze stoiska, straganu, modułu ławy – 20 zł od 1 szt.

3. przy sprzedaży z samochodu osobowego, dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, ciągnika, furmanki, przyczepy – 25 zł

4. przy sprzedaży z samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony – 30 zł

§ 2. Obowiązek zapłaty opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży na targowisku.

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa

§ 4. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:

1. dla obszaru sołectwa Gierałtowice, Panią Gerdę Czapelka legitymującą się dowodem osobistym seria ABA nr 091465;

2. dla obszaru sołectwa Przyszowice, Pana Andrzeja Gawlik legitymującego się dowodem osobistym seria AJP nr 912617;

3. dla obszaru sołectwa Paniówki, Panią Małgorzatę Domin legitymującą się dowodem osobistym seria AKK nr 907279;

4. dla obszaru sołectwa Chudów, Pana Józefa Posiłek legitymującego się dowodem osobistym seria ACD nr 153316.

§ 5. Poboru opłaty targowej dokonuje się z zastosowaniem druków przewidzianych do przyjmowania wpłat gotówkowych w jednostkach własnych lub druków kwitariuszy przychodowych K-103.

§ 6. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne, w terminie do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Urzędu Gminy Gierałtowice lub wpłaca w kasie Urzędu Gminy.

§ 7. Wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w § 4 określa się w wysokości 20% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXVI/187/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11. Niniejsza uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice


Marek Błaszczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wójcik

Doradca techniczny firmy Altax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »