| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 20 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatków na terenie Gminy Kuźnia Raciborska (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2002 r. Nr 89, poz. 3496; zmiany Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2003 r. Nr 108, poz. 3036, z 2005 r. Nr 141, poz. 3577 i z 2006 r. Nr 4, poz. 186)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 225, poz. 1462), w zw. z art. 4 ust. 2, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95), na wniosek Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala, co następuje:

§ 1.

W § 1 ust. 1 uchwały nr II/17/2002 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 12.12.2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie o treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W § 1 ust. 4 uchwały nr II/17/2002 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 12.12.2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie o treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku. Podlega ona podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej


mgr inż Manfred Wrona

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/39/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/39/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »