| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Częstochowskiego

z dnia 24 lutego 2011r.

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM ZA 2010 ROK

Na mocy art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.

Do zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku należy:

1) Ocena zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) Opiniowanie pracy policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

3) Przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

4) Opiniowanie projektów innych programów współdziałania policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa obywateli,

5) Opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt. 1

6) Opinowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt. 1, 2 i 4.

7) Opiniowanie zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt. 2 i pkt. 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

I. Akty prawa miejscowego:

1) Zarządzenie Nr 15/2007 Starosty Częstochowskiego z dnia 3 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim.

2) Uchwała Rady Powiatu w Częstochowie Nr IX/80/2007 z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie oddelegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim:

Pana Tadeusza Ciastko

Pana Witolda Orzeł

3) Uchwała Nr XXVI/211/2008 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2008-2010.

4) Zarządzenie Nr 23/09 Starosty Częstochowskiego z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim.

II. Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku:

Zarządzeniem Nr 23/2009 Starosty Częstochowskiego z dnia 19 sierpnia 2009 roku ustalony został skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim:

Przewodniczący Komisji:

- Starosta Częstochowski - Andrzej Kwapisz

Członkowie Komisji:

- etatowy członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego - Roman Gębuś

- przedstawiciel Rady Powiatu Częstochowskiego - Tadeusz Ciastko

- przedstawiciel Rady Powiatu Częstochowskiego - Witold Orzeł

- przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie - Artur Bednarek

- przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji - Rafał Kuter

- przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Częstochowie - Jan Janda

- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie - Katarzyna Buchajczuk

- Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu - Piotr Juszczyk

III. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim w 2010 roku odbyła następujące posiedzenia.

25 stycznia 2010 roku porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1) Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie na temat działalności PSP oraz KSRG na terenie powiatu częstochowskiego.

2) Informacja KM Policji w Częstochowie na temat realizacji programu pod hasłem "2009 rok pieszego".

3) Przedstawienie koncepcji tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych na terenie powiatu częstochowskiego na rzecz przeciwdziałania problemom społecznym.

4) Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2009 rok.

5) Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 rok.

24 maja 2010 roku porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1) Omówienie sytuacji powodziowej na terenie powiatu częstochowskiego:

- KM PSP w Częstochowie

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie

- przedstawiciel RZGW w Poznaniu oddział Częstochowa

2) Sprawozdanie z działalności KMP w Częstochowie oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu częstochowskiego za 2009 rok - Komendant Miejski Policji w Częstochowie.

3) Omówienie zaangażowania gmin w tworzeniu gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

4) Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2008 - 2010 - stopień realizacji zadań oraz współdziałanie częstochowskiej policji z podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa w 2009 roku - Komendant Miejski Policji w Częstochowie.

5) Informacja Prokuratury Rejonowej w Częstochowie o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w powiecie częstochowskim - Prokurator Rejonowy w Częstochowie.

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku opierała się głównie na wytycznych zawartych w "Powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2008 - 2010" przyjętego uchwałą Rady Powiatu w Częstochowie Nr XXVI/211/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku.

Jego realizacja w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy:

- współdziałania podmiotów bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek ze społecznością lokalną w zakresie budowania systemu bezpieczeństwa,

- samopoczucia wszystkich obywateli,

- ograniczenia przestępczości pospolitej,

- sprawności działania powiatowych służb, inspekcji i straży.

Wzorem lat ubiegłych jednostki samorządowe z terenu powiatu częstochowskiego w ramach akcji pn. " Bezpieczne wakacje 2010 "organizowanej na terenie województwa śląskiego, inicjowały i promowały na podległym terenie przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku.

Starosta Częstochowski działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu wspiera działania policji przekazując każdego roku na ten cel środki finansowe. W 2010 roku przekazał kwotę w wysokości 15.000 złotych na dofinansowanie zakupu koni służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Powyższe przedsięwzięcie przyczyniło się w znacznym stopniu do zapewnienia ładu i porządku na terenie powiatu poprzez zapobieganie kłusownictwu leśnemu i wodnemu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom - uczestnikom ruchu drogowego Komisja zakupiła w 2010 roku 250 sztuk akcesoriów odblaskowych, które zostaną przekazane dzieciom i młodzieży ze szkół na terenie powiatu częstochowskiego.

Realizując zapisy ustawy o samorządzie powiatowym Komisja w trakcie swoich prac realizowała między innymi następujące działania:

- przeanalizowano stan zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców powiatu,

- oceniony został stan bezpieczeństwa na drogach przebiegajacych przez teren powiatu, uznano, że stan techniczny tych dróg uległ znacznej poprawie.

Kadencja Komisji upłynęła dnia 3 sierpnia 2010 roku zgodnie z art. 38a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami).

W związku z powyższym obecnie trwają przygotowania w sprawie ustalenia składu nowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim na lata 2011-2013.

IV. Obsługę kancelaryjno - biurową Komisji zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2007 Starosty Częstochowskiego z dnia 3 sierpnia 2007 roku zapewnia Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

Starosta Częstochowski


Andrzej Kwapisz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wójtowicz

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »