| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Częstochowskiego

z dnia 24 lutego 2011r.

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM ZA 2010 ROK

Na mocy art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.

Do zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku należy:

1) Ocena zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) Opiniowanie pracy policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

3) Przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

4) Opiniowanie projektów innych programów współdziałania policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa obywateli,

5) Opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt. 1

6) Opinowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt. 1, 2 i 4.

7) Opiniowanie zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt. 2 i pkt. 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

I. Akty prawa miejscowego:

1) Zarządzenie Nr 15/2007 Starosty Częstochowskiego z dnia 3 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim.

2) Uchwała Rady Powiatu w Częstochowie Nr IX/80/2007 z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie oddelegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim:

Pana Tadeusza Ciastko

Pana Witolda Orzeł

3) Uchwała Nr XXVI/211/2008 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2008-2010.

4) Zarządzenie Nr 23/09 Starosty Częstochowskiego z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim.

II. Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku:

Zarządzeniem Nr 23/2009 Starosty Częstochowskiego z dnia 19 sierpnia 2009 roku ustalony został skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim:

Przewodniczący Komisji:

- Starosta Częstochowski - Andrzej Kwapisz

Członkowie Komisji:

- etatowy członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego - Roman Gębuś

- przedstawiciel Rady Powiatu Częstochowskiego - Tadeusz Ciastko

- przedstawiciel Rady Powiatu Częstochowskiego - Witold Orzeł

- przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie - Artur Bednarek

- przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji - Rafał Kuter

- przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Częstochowie - Jan Janda

- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie - Katarzyna Buchajczuk

- Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu - Piotr Juszczyk

III. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim w 2010 roku odbyła następujące posiedzenia.

25 stycznia 2010 roku porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1) Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie na temat działalności PSP oraz KSRG na terenie powiatu częstochowskiego.

2) Informacja KM Policji w Częstochowie na temat realizacji programu pod hasłem "2009 rok pieszego".

3) Przedstawienie koncepcji tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych na terenie powiatu częstochowskiego na rzecz przeciwdziałania problemom społecznym.

4) Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2009 rok.

5) Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 rok.

24 maja 2010 roku porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1) Omówienie sytuacji powodziowej na terenie powiatu częstochowskiego:

- KM PSP w Częstochowie

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie

- przedstawiciel RZGW w Poznaniu oddział Częstochowa

2) Sprawozdanie z działalności KMP w Częstochowie oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu częstochowskiego za 2009 rok - Komendant Miejski Policji w Częstochowie.

3) Omówienie zaangażowania gmin w tworzeniu gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

4) Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2008 - 2010 - stopień realizacji zadań oraz współdziałanie częstochowskiej policji z podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa w 2009 roku - Komendant Miejski Policji w Częstochowie.

5) Informacja Prokuratury Rejonowej w Częstochowie o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w powiecie częstochowskim - Prokurator Rejonowy w Częstochowie.

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku opierała się głównie na wytycznych zawartych w "Powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2008 - 2010" przyjętego uchwałą Rady Powiatu w Częstochowie Nr XXVI/211/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku.

Jego realizacja w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy:

- współdziałania podmiotów bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek ze społecznością lokalną w zakresie budowania systemu bezpieczeństwa,

- samopoczucia wszystkich obywateli,

- ograniczenia przestępczości pospolitej,

- sprawności działania powiatowych służb, inspekcji i straży.

Wzorem lat ubiegłych jednostki samorządowe z terenu powiatu częstochowskiego w ramach akcji pn. " Bezpieczne wakacje 2010 "organizowanej na terenie województwa śląskiego, inicjowały i promowały na podległym terenie przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku.

Starosta Częstochowski działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu wspiera działania policji przekazując każdego roku na ten cel środki finansowe. W 2010 roku przekazał kwotę w wysokości 15.000 złotych na dofinansowanie zakupu koni służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Powyższe przedsięwzięcie przyczyniło się w znacznym stopniu do zapewnienia ładu i porządku na terenie powiatu poprzez zapobieganie kłusownictwu leśnemu i wodnemu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom - uczestnikom ruchu drogowego Komisja zakupiła w 2010 roku 250 sztuk akcesoriów odblaskowych, które zostaną przekazane dzieciom i młodzieży ze szkół na terenie powiatu częstochowskiego.

Realizując zapisy ustawy o samorządzie powiatowym Komisja w trakcie swoich prac realizowała między innymi następujące działania:

- przeanalizowano stan zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców powiatu,

- oceniony został stan bezpieczeństwa na drogach przebiegajacych przez teren powiatu, uznano, że stan techniczny tych dróg uległ znacznej poprawie.

Kadencja Komisji upłynęła dnia 3 sierpnia 2010 roku zgodnie z art. 38a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami).

W związku z powyższym obecnie trwają przygotowania w sprawie ustalenia składu nowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim na lata 2011-2013.

IV. Obsługę kancelaryjno - biurową Komisji zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2007 Starosty Częstochowskiego z dnia 3 sierpnia 2007 roku zapewnia Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

Starosta Częstochowski


Andrzej Kwapisz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Roman Iwasieczko

Coach, trener, HR Biznes Partner. Długoletnie doświadczenie (od 2000 roku) jako trener biznesu, umiejętności negocjacyjnych, motywacyjnych i menedżerskich. W ramach realizowanych projektów zajmował się programami sprzedażowymi, rozwojowymi i outplacementowymi głównie dla firm FMCG, telekomunikacyjnych oraz organizacji społecznych. W ramach prowadzonych szkoleń i warsztatów wykorzystuje autorskie fabularne gry szkoleniowe, innowacyjne symulacje oraz aplikacje wirtualnej rzeczywistości, których jest pomysłodawcą i współproducentem. Jest certyfikowanym coachem ICC (International Coaching Community), Praktykiem i Masterem NLP (certyfikowanym przez Christinę Hall – The Society of Neuro-Linguistic Programming), posiada akredytację Insights Discovery oraz certyfikat interpretacji Testów Hogana (Hogan Assessment Systems) – narzędzi do szczegółowego badania potencjału osobowości na polu prywatnym i zawodowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »