| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja nr OKA-4110-47(4)/2010/2011/13557/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 2 marca 2011r.

o decyzji nr PCC/1122A/13557/W/OKA/2011/PS

W dniu dzisiejszym, na wniosek "ESOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radlinie, przy ul. Odległej 138, kod pocz. 44-310 Radlin, została zmieniona koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielona "ESOX-SERWIS" Spółka z ograniczoną odpwoiedzialnością z siedzibą w Radlinie.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił przedsiebiorcy - "ESOX-SERWIS" Spółka z ograniczoną odpwiedzialnością z siedzibą w Radlinie: decyzją Nr PCC/1122/13557/W/OKA/2006/PS z dnia 11 maja 2006 r., koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres od 1 września 2006 r. do 1 września 2016 r.

Następnie, pismem z dnia 27 grudnia 2010 r. "ESOX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radlinie, ul. Odległa 138 wystąpiła o zmianę koncesjonariusza określonego w ww. decyzji z dnia 11 maja 2006 r. Nr PCC/1122/13557/W/OKA/2006/PS w związku z połączeniem Spółek: "ESOX" Sp. z o.o. jako spółki przejmującej z "ESOX-SERWIS" Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną. Zgodnie z art. 494 § 2 Kodeksu spółek handlowych na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia m.in. koncesje przyznane spółce przejmowanej. "ESOX" Sp. z o.o. przedłożył odpis aktualny z Rejestru przedsiębiorców KRS dokumentujący fakt połączenia. Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został uznany za uzasadniony.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »