| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 3/2011 Rady Gminy Goleszów

z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.)

Rada Gminy Goleszów
postanawia:

§ 1. Określić tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Goleszowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w sposób następujący:

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Goleszowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

1. Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, Wójt powołuje spośród osób zgłoszonych przez uprawnione jednostki, instytucje oraz organizacje w liczbie :

1) dwóch przedstawicieli ośrodka pomocy społecznej;

2) jeden przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) pięciu przedstawicieli oświaty;

4) dwóch przedstawiciel ochrony zdrowia;

5) trzech przedstawicieli Policji;

6) dwóch kuratorów sądowych

7) prokuratora Prokuratury Rejonowej w Cieszynie

8) jednego przedstawiciela organizacji pozarządowej

2. Powołanie Zespołu następuje w drodze zarządzenia Wójta.

3. Wójt odwołuje członka Zespołu w trybie właściwym dla jego powołania:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu,

4. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt wskazując jego termin w zarządzeniu, celem dokonania wyboru przewodniczącego i na jego wniosek zastępcy przewodniczącego, oraz odebrania od członków Zespołu oświadczeń o zachowaniu tajemnicy.

5. Prace każdego posiedzenia prowadzi przewodniczący, lub jego zastępca.

6. Ilość osób spośród członków Zespołu, biorących udział w wyznaczanych posiedzeniach określa Przewodniczący Zespołu.

7. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch jego członków, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia zawiadamiając na piśmie członków Zespołu, nie później niż na siedem dni przed terminem posiedzenia.

8. Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu.

9. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu i opis przebiegu posiedzenia.

10. Zespół może tworzyć grupy robocze, liczbę osób określa Zespół w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku.

11. Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy.

12. Zespół sporządza coroczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada go Wójtowi w terminie do 30 marca każdego roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Orawiec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »